You need to set up the menu from Wordpress admin.
Kwi 13, 2020
marcin

TLS Negotiation failed, the certificate doesn’t match the host. SOLVED!!!

Since start of April many people have problems with delivering of mails by Gmail. I also had this problem. Here you can find step by step way how I solved it.

Continue reading »
Maj 15, 2016
marcin

Polski edytowalny logbook by Guciaki do Geocachingu

Poniżej link do logbooka który przygotowaliśmy. Żeby go otworzyć potrzebna jest czcionka Myriad Pro Cond, którą można pobrać z linku poniżej:

Logbook:
http://gucia.pl/wp-content/uploads/2016/05/Logbook_guciaki.doc

Potrzebne czcionki:
http://www.fontpalace.com/font-download/MyriadPro-Cond/
http://www.fontpalace.com/font-download/MyriadPro-BoldCond/

 

Sty 10, 2014
marcin

Wirtualny dyżur

Z uwagi na niskie zainteresowanie wirtualnym dyżurem wyłączyłem konieczność logowania się celem złożenia zgłoszenia. Zapraszam do zakładania spraw na stronie systemu: gucia.pl/dyzur

Lis 27, 2013
marcin

Interpelacja w sprawie Kostrzyńskiej

Gorzów Wlkp., dn. 25 listopada 2013 r.

Marcin Gucia

Klub Radnych PO RP

I N T E R P E L A C J A

w sprawie celowości budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej.

Demografia i znaczenie tej drogi

Ulica Kostrzyńska jest obecnie lokalną drogą o niewielkim znaczeniu dla miasta. Korzystają z niej głównie mieszkańcy gmin Bogdaniec oraz Witnica. Wzdłuż tej drogi mieszka niecałe 2 tys. mieszkańców ulic: Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńskiej, Dobrej, Dolnej, Drzewickiej, Górnej, Hetmańskiej, Husarskiej, Kadetów, Kasztelańskiej, Kirasjerów, Komandosów, Krzyżowej, Lotników, Marynarki Wojennej, Minerów, Nad Wartą, Okopowej, Piechoty, Pontonierów, Promiennej, Rycerskiej, Rzecznej, Saperów, Tartacznej, Ułanów, Warzywnej, Wiśniowej, Witnickiej, Wopistów, Zwiadowców i Źródłowej, co stanowi ok 1,5% ogólnej populacji Gorzowa.

Dla porównania na czterech tylko ulicach leżących wzdłuż dwupasmowej Al. 11 listopada tj. Al. 11 Listopada, Gwiaździstej, Plac Słoneczny i Słonecznej mieszka ponad 6 tys. osób.


dem

Wydaje się to być wystarczającym powodem, aby poddać pod wątpliwość celowość budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej, gdyż zakładając szacowany koszt takiego remontu w wys. 130 mln zł, to na mieszkańca przyległych ulic wychodzi 65 tys. zł, co moim zdaniem jest ceną zdecydowanie zbyt wysoką.

Wpływ S3

W odpowiedziach na poprzednie interpelacje dot. celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej jako jeden z kluczowych czynników mający znacząco wpłynąć na ruch na tej drodze było otwarcie węzła Gorzów –Zachód na drodze ekspresowej S3.

Z uwagi na fakt, że nie przedstawiono żadnych danych co do prognozowanego zasięgu oddziaływania poszczególnych węzłów, samodzielnie przygotowałem analizę szacowanego zasięgu oddziaływania poszczególnych węzłów na podstawie danych firmy Google zawartych w serwisie GoogleMaps. Kryterium przypisania danej ulicy do poszczególnego węzła był czas dojazdu.

Węzeł Gorzów – Zachód symulowałem jako sumę czasu dojazdu do przecięcia ulic Kostrzyńskiej z drogą S3 i czasu dalszej podróży drogą S3 od tego punktu.

Kierunek Szczecin

szczec

Jak widać na powyższej wizualizacji jedynie dla ok 4-5 tys. gorzowian najszybszą drogą w kierunku Szczecina będzie ta przez węzeł Gorzów – Zachód. Są to osoby zamieszkujące ulice wzdłuż Kostrzyńskiej, oraz część Os. Słonecznego.

Kierunek Poznań

poz

Także w przypadku podróży do Poznania widać, że węzeł Gorzów Zachód będzie obsługiwał tylko mieszkańców ulic położonych wzdłuż ul. Kostrzyńskiej i Al. 11-listopada. W tym wypadku będzie to około 8 tys. osób – czyli wciąż tylko ok. 6% populacji Gorzowa.

Jeśli powyższe mapy nie są przekonywujące, proponuję zastanowić się, czy ruszając spod CH Askana ktokolwiek pojechałby do Szczecina lub Poznania poprzez ul. Kostrzyńską – nawet gdyby była ona dwupasmowa. O ile w wypadku Szczecina użycie węzła Gorzów – Północ jest bezdyskusyjne, o tyle w wypadku Poznania, trzeba pokonać dodatkowe 6 kilometrów jadąc Kostrzyńską niż gdyby jechać węzłem Gorzów – Południe.

Rosjanie

Kolejnym argumentem przytaczanym w odpowiedziach na moje interpelacje jest budowa nowego mostu granicznego w Kostrzynie, co rzekomo ma pociągnąć za sobą rzesze Rosjan chcących jeździć do Niemiec przez ul. Kostrzyńską.

Także ten argument wydaje mi się chybiony. W tej chwili większość podróży planuje się przy wykorzystaniu nawigacji samochodowych. Żadna ze znanych mi nawigacji obliczając trasę z Kaliningradu do Berlina, wśród trzech preferowanych tras nie uwzględnia tej przez Gorzów.

navi

Ale nawet gdyby Rosjanie nagle zaczęli jeździć masowo przez Gorzów, to moim zdaniem należy zrobić wszystko aby skutecznie ich zniechęcić do podróży ul. Kostrzyńską, gdyż musieliby jechać przez centrum miasta. Powodowałoby to niewątpliwie dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Jest jeszcze jedna ważna sprawa – nawet gdybyśmy zbudowali dwupasmową Kostrzyńską, to dalsza droga w kierunku Kostrzyna jest dużo gorszej jakości, jak choćby odcinek pokazany na poniższym zdjęciu i nie ma możliwości rozszerzenia jej do drogi dwupasmowej z uwagi na brak terenu.

132

Natężenie ruchu

 

Z danych przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w analizie „Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 r.” jasno wynika, że ul. Kostrzyńska nie jest specjalnie mocno obciążona w porównaniu do innych dróg wyjazdowych z Gorzowa.

Warto zwrócić uwagę, że o ile po zakończeniu budowy drogi S3 wzrośnie natężenie ruchu na ul. Kasprzaka (kosztem Koniawskiej), to nic nie wskazuje na to, aby miało się ono zwiększyć na ul. Kostrzyńskiej. W związku z tym powinniśmy rozważyć w pierwszej kolejności budowę dwupasmowych dróg przy ul. Myśliborskiej i ul. Walczaka.

 

  1. Koniawska – 15619
  2. Myśliborska – 10997
  3. Walczaka – 8579
  4. Kostrzyńska – 7480
  5. Kasprzaka – 7461

 

gdika

Na Górczynie też niedawno nic nie było…

Kolejnym argumentem na jaki powołują się zwolennicy budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej, jest fakt, że nie wiadomo czy kiedyś nie powstanie wielkie osiedle mieszkaniowe na terenie gminy Bogdaniec.

Wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne. Na terenie gminy Bogdaniec, w obszarze oddziaływania ul. Kostrzyńskiej nie ma już właściwie terenów, gdzie mogłyby powstać duże osiedla mieszkaniowe.

hydroge

Co prawda są rozległe tereny między rzeką Wartą a drogą 132, jednak wg. Państwowej Służby Hydrogeologicznej cały ten teren jest zagrożony występowaniem podtopień. Wątpliwym jest więc, by ktokolwiek planował tam budowę obiektów wielokondygnacyjnych.

Trzeba też zwrócić uwagę, że cały ten teren ograniczony jest z jednej strony rzeką, a z drugiej moreną czołową, co znacznie ogranicza ilość terenów pod zabudowę.

Brak miejsca na kanalizację i utrudnienia przy wyjeździe z posesji

 

Urzędnicy dość często podnoszą argument, że na Kostrzyńskiej brakuje miejsca na poprowadzenie rurociągów oraz fakt, że właściciele budynków za torowiskiem mają problemy z bezpiecznym wyjazdem ze swoich posesji z uwagi na bliskość torów. Uważam, że dobrym rozwiązaniem mogłaby być likwidacja jednego toru tramwajowego wzdłuż tej ulicy. Rozwiązanie to można znaleźć na stronach 132 i 133 oraz 166 i 167, gdzie jest wprost napisane:

Zastosowanie takiego rozwiązanie mogłoby pozwolić na budowę linii jednotorowej

na całym lub fragmencie odcinka w ul. Kostrzyńskiej i uwolnienie części terenu

zajmowanego obecnie przez torowisko na inne potrzeby inwestycyjne.”

130mln

Planując ostatnie przetargi (ul. Estkowskiego i ul. Pomorska) urzędnicy zakładali w zaokrągleniu cenę 2,5 – 3mln zł za kilometr generalnego remontu drogi.

Przeznaczając planowaną kwotę na budowę dwupasmowej Kostrzyńskiej (130mln) na remonty w takim zakresie jak ul. Estkowskiego, można wyremontować blisko 50km dróg w mieście. Dla przykładu podam, że droga od granicy miasta na Kostrzyńskiej do granicy miasta na Walczaka to ok 12 km.

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że niezwykle trudnym będzie pozyskanie dofinansowania tej drogi ze środków europejskich, gdyż wg najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze z perspektywy budżetowej 2014-2020 nie będą mogły być przeznaczone na remonty dróg lokalnych.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w przeciągu ostatnich 6 lat wydatki na drogi z budżetu miasta wyniosły łącznie jedynie 110mln zł, co także stawia pod znakiem zapytania wydatkowanie tak dużej kwoty na remont ul. Kostrzyńskiej.

 

powiatowe gminne wewnętrzne
2008 7 354 232,82 zł 2 609 259,43 zł 1 725 337,34 zł
2009 31 558 423,42 zł 5 626 755,75 zł 3 052 315,28 zł
2010 24 143 232,94 zł 6 011 876,21 zł 333 793,15 zł
2011 5 902 551,04 zł 3 013 501,29 zł 194 354,61 zł
2012 13 345 249,99 zł 965 741,28 zł 1 121 735,85 zł
2013 (III kw) 2 885 597,00 zł 593 122,74 zł 77 166,99 zł
suma

110 514 247,13

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej.

 

 

 

 

Marcin Gucia

 

 

 

 

 

Paź 3, 2013
marcin

Kierowcy do autobusów!

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaproponowałem wprowadzenie zimowej ulgi na komunikację  dla właścicieli samochodów. Dlaczego? Poniżej przedstawiam 5 powodów dla których warto to zrobić już w tym roku.

  1. Jak się produkt nie sprzedaje to zróbmy promocję – do tej pory na spadające przychody i wzrost kosztów MZK reagowaliśmy podwyżkami cen biletów. Niestety jest to błędne koło, bo z uwagi na coraz wyższe ceny biletów coraz mniej osób stać na korzystanie z komunikacji miejskiej. Moim zdaniem trzeba to przełamać i zacząć aktywnie pozyskiwać klientów poprzez promocje.
  2. Zimowe problemy kierowców powinny być wykorzystane przez MZK – Zima to naturalny sojusznik komunikacji miejskiej. Kierowcy mają w tym czasie wiele problemów ze swoimi pojazdami. Skrobanie szyb, problemy z odpaleniem auta, większe zużycie paliwa, konieczność zmiany opon, stłuczki, śliska nawierzchnia, nieodśnieżone drogi i parkingi… Czy trzeba jeszcze wymieniać? To wszystko powoduje, że wielu kierowców mogłoby chcieć „dla świętego spokoju” zimą przesiąść się do autobusu. Potwierdza to zresztą sonda Radia Gorzów, gdzie większość głosujących uważa, że zimowa ulga dla kierowców jest dobrym rozwiązaniem.
  3. To czysty zysk dla MZK – nie oszukujmy się – kierowcy obecnie nie są klientami MZK, dlatego nawet jeśli z ulgi skorzysta tylko kilka osób, to i tak będzie to czysty zysk dla przewoźnika.
  4. Pomyślmy o drogach i kosztach ubezpieczenia – uważam, że każde auto które pozostanie na parkingu w czasie zimy nie pogorszy stanu dróg, które w tym okresie ulegają niezwykle szybkiej degradacji. Takie auto nie ulegnie także uszkodzeniu na tych drogach, przez co miasto nie będzie musiało płacić odszkodowań. A przypominam, że składka ubezpieczeniowa jaką miasto musi płacić znacząco wzrasta każdego roku.
  5. Łatwa weryfikacja – właściciela auta łatwo zweryfikować. Wystarczy w uchwale wprowadzić zapis, że do ulgowych przejazdów uprawnione są osoby, które w trakcie kontroli biletów okażą dowód rejestracyjny auta, którego są właścicielem lub współwłaścicielem.
Szczerze mówiąc nie wierzę, żeby przesiadanie się do autobusu nawet przy uldze było zjawiskiem masowym, uważam jednak, że warto spróbować.
Moim zdaniem samo MZK powinno szukać okazji, żeby zwiększać sprzedaż. Bo niby dlaczego nie można się porozumieć z jakimś sklepem, żeby do ulgi uprawniał paragon za zakupy powyżej określonej kwoty przez okres np. 3 godzin od jego wystawienia? Albo dogadać się z organizatorem imprezy masowej, żeby w dniu imprezy w określonych godzinach można było za darmo jeździć okazując bilet na to wydarzenie?
Wrz 26, 2013
marcin

Budżet obywatelski: Ostatni dzwonek

Tylko do końca września można składać wnioski do budżetu obywatelskiego, dlatego to już ostatni dzwonek! Można to zrobić szybko, nie wstając od biurka. Wystarczy pobrać wniosek ze strony http://www.bip.gorzow.pl/?k=747,wypełnić na komputerze i wysłać na adres budzet2014@um.gorzow.pl
Dlaczego warto to zrobić? Bo można będzie wreszcie pokazać rzeczywiste problemy gorzowian a przy odrobinie szczęścia i zorganizowania je rozwiązać. My politycy często nie dostrzegamy tych najmniejszych problemów, które trapią mieszkańców. Wydaje nam się, że rozwiązujemy Wasze problemy a rzeczywistość bywa inna.

Milton Friedman kiedyś przedstawił cztery sposoby wydawania pieniędzy.
– Można wydawać swoje pieniądze na swoje potrzeby – wtedy dokonujemy zakupów oszczędnych i celowych
– Można wydać swoje pieniądze na potrzeby kogoś innego – wtedy jesteśmy oszczędni, ale nie wiemy czy tak na prawdę taki zakup okaże się przydatny
– Cudze pieniądze na swoje potrzeby chętnie wydamy celowo, ale rozrzutnie
– I wreszcie cudze pieniądze na cudze potrzeby zazwyczaj wydawane są lekką ręką bez gwarancji, że uda się zrealizować potrzebę obdarowywanego.
Proszę – nie zmuszaj prezydenta i radnych do zgadywania czego Ci i Twoim sąsiadom potrzeba. Tym bardziej, że wszystko co robimy, robimy za Wasze pieniądze.
I jeszcze pięć ważnych rzeczy dotyczących budżetu obywatelskiego:
1. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek
2. Nie musisz być pełnoletni aby wysłać propozycję do budżetu
3. Propozycja musi być realizowana na terenach należących do miasta.
4. Nie wszystkie wnioski będą poddane głosowaniu. Część zostanie odrzucona, jeśli okaże się nierealna do zrealizowania lub zbyt droga.
5. Nie czekaj na ostatni dzwonek – wniosek jest bardzo prosty, więc możesz go złożyć teraz.
Wrz 26, 2013
marcin

Archiwum uśmiercam :)

Z uwagi na brak zainteresowania oraz dużą ilość czasu jaki zabierało skanowanie dokumentów nie będę już więcej wrzucał projektów uchwał na swoją stronę. Wszystkim, którzy korzystali z tych dokumentów dziękuję!

Lis 3, 2012
marcin

Materiały na 37 sesję Rady Miasta

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej gucia.pl/druki są już dostępne materiały na 37 sesję Rady Miasta, która odbędzie się 7 XI o godz 14.

Paź 21, 2012
marcin

Materiały na sesje

Miło jest mi poinformować, że od dnia dzisiejszego uruchomiłem na swojej stronie internetowej nową funkcjonalność. Pod adresem www.gucia.pl/druki będzie można znaleźć materiały, które otrzymują radni przed sesją Rady Miasta.
Strona zawiera materiały w formie plików PDF zawierające treści uchwał wraz z uzasadnieniem pogrupowane w katalogach. Każdy z katalogów będzie zawierał materiały z jednej sesji.

Sie 30, 2012
marcin

Odpowiedzi na wakacyjne interpelacje

Poniżej zamieszczam odpowiedzi na wakacyjne interpelacje. Do tej pory miałem często wrażenie, że niektóre z nich są niezrozumiane przez prezydenta. Ale odpowiedź na interpelację w sprawie dojazdu do GRH pokazuje, że można zrozumieć interpelację także na opak. Ja proszę o informację czy będzie naprawa jedynego wjazdu na parking GRH w dni targowe i czy mieszkańcy mogą ją zrobić sami we własnym zakresie, a prezydent mi odpowiada, że tamtędy nie wolno jeździć i ustawi tam znak ‚droga bez przejazdu’. Ręce opadają.

odpowiedź GRH

W poniższej interpelacji pytałem czy nie byłoby zasadnym przeniesienie pylonów informacyjnych stojących przy filharmonii w inne miejsce, gdyż moim zdaniem nie spełniają w tym miejscu swojej funkcji (niskie natężenie ruchu). Otrzymałem odpowiedź, że stoją tam, bo są „jednym z elementów dotarcia z reklamą (…) do jak największej liczby odbiorców”.

odpowiedź otoczenie FG

Tu prosiłem o budowę dwóch malowanych mini rond w Gorzowie. Przytoczyłem badania wykonane w Chorzowie, które jasno pokazują, że kierowcy tak samo reagują na malowane jak i brukowane minironda. Dostałem odpowiedź, że nie można robić malowanych, ponieważ kierowcy je ignorują. Więcej na temat rozwiązania w Chorzowie można przeczytać: http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/brd/1402-mini-ronda-dla-bezpieczenstwa-i-uspokojenia-ruchu-cz-ii

odpowiedź minironda

I jeszcze odpowiedź dot. zjazdów do przejścia podziemnego:

odpowiedź zjazdy

Strony:123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie