You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sty 28, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie barier ochronnych przy stawach przy ul. Kobylogórskiej

W związku z interwencjami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy i kiedy planuje się postawienie barier ochronnych przy stawach hodowlanych przy ul. Kobylogórskiej.

W chwili obecnej nie ma tam jakichkolwiek zabezpieczeń przed wpadnięciem do wody. Nie ma tam też żadnej strefy buforowej jak pas zieleni lub pobocze, która chroniłaby tak pieszych jak i kierujących. Z informacji przedstawionych mi przez mieszkańców wynika, że miały tam już miejsce tragiczne zdarzenia, w wyniku których już dwie osoby utonęły.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook