You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sty 19, 2012
marcin

XXIV sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Wczoraj dostałem zaproszenie na XXIV sesję Rady Miasta. Poniżej przedstawiam wybrane projekty uchwał:

W sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2.
Uchwała dodaje kolejne klasy gimnazjum do ZSTiO. Może to w efekcie spowodować ograniczenie rozwoju tego najlepszego technikum w mieście. Prezydent uzasadnia uchwałę koniecznością zapewnienia większej ilości klas gimnazjalnych w tym rejonie.

W sprawie zamiaru likwidacji V LO.
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 9 lat liczba klas w szkołach ponadgimnazjalnych spadnie z 237 do 184. Z uwagi na powyższe miasto musi przemodelować sieć kształcenia.

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19.
Szkoła ta funkcjonuje na terenie Pogotowia Opiekuńczego. W roku szkolnym 2010/11 uczyło się w niej łącznie ośmioro uczniów. Miasto planuje zamknąć tą szkołę z uwagi na niskie zainteresowanie.

W sprawie podniesienia cen biletów.
Z uwagi na wzrastające koszty funkcjonowania, proponuje się podnieść ceny m.in. biletów jednorazowych normalnych o 20gr (do 2,80) a miesięcznych o 4 zł (do 88 zł).

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Jest to dostosowanie obowiązujących przepisów do zmian ustawowych, które nakładają na gminę obowiązek tworzenia tymczasowych zasobów pomieszczeń.

W sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej.
Uchwała ułatwi wspólnotom mieszkaniowym zakup terenów przyległych do nieruchomości – głównie podwórek, co w efekcie ma poprawić ich estetykę.  Zakup takich nieruchomości odbywać się będzie z bonifikatą: 50% – przy jednorazowej wpłacie; lub 30% – przy rozłożeniu na raty.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Uchwała dzieli głównie nadwyżkę środków na rachunku bieżącym (1,4mln zł). Fundusze są przeznaczane są głównie na projekty edukacyjne, drobne remonty ale także na… stadion żużlowy.

W sprawie zasad nabywania (…) nieruchomości – projekt PiS
Uchwała proponuje nałożenie na prezydenta obowiązku uzyskiwania zgody Rady Miasta na sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej ponad 500 tys. zł. Zdaniem radnych PiS pozwoli to m.in. na kontrolę (i ograniczenie) sprzedaży gruntów pod sklepy wielkopowierzchniowe.

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Poniżej znajduje się pełny porządek obrad, osoby zainteresowane zapoznaniem się z materiałami proszone są o kontakt emailowy:
Porządek obrad

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook