You need to set up the menu from Wordpress admin.
Lut 27, 2012
marcin

XXVI sesja Rady Miasta – porządek

29 lutego o godz. 12:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta. Poniżej przedstawiam porządek obrad i krótki opis proponowanych uchwał. Pełny porządek można pobrać klikając: TUTAJ.

Ad. 5 (292) – Uchwała w sprawie przekształcenia samorządowych zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż trzy lata. Na mocy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty przekształca się ZSZ nr 4, 5, 9 i 14 w szkoły 3-letnie.

Ad. 6 (295) – Uchwała nadająca przedszkolu nr 27 przy ul. Śląskiej 42 imię „Wesołych Krasnali”.

Ad. 7 (298) – Uchwała precyzuje zasady przyznawania stypendiów artystycznych, wprowadza także m.in. kryteria oceny wniosków w oparciu o system punktowania.

Ad. 8 (293) – Uchwała w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp na lata 2012 – 2014. Obowiązek wynika z ustawy.

Ad. 9 (296) – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Dotyczy ona przekazania 80 tyś zł na organizację i prowadzenie Muzeum Gorzowa Wlkp. w Spichlerzu.

Ad. 10 i 11 (299, 300) – Uchwała dzieląca wolne środki (11,mln) z nadwyżki środków na rachunku miasta. Większość z będzie przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli (9,2 mln), łatanie dróg (954 tys) czy przebudowę ul. Warszawskiej (940 tys).

Ad. 12 (290) – Uchwała podnosi bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych należących do miasta poprzez podwyższenie ich o wskaźnik inflacji (4,3%).

Ad. 14-23 – Uchwały w których rada zezwoli prezydentowi na sprzedaż gruntów:

 • o pow. 7560m2 przy ul. Grobla na cele mieszkaniowe (14)
 • o pow. 7771m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (15)
 • o pow. 9500m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (16)
 • o pow. 14856m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (17)
 • o pow. 12628m2 przy ul. Wyszyńskiego 243 pod stację benzynową (18)
 • o pow. 4292m2 przy ul. Okulickiego pod budownictwo mieszkaniowe (19)
 • o pow. 389m2 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27 z trzykondygnacyjnym budynkiem na cele usługowo administracyjne (20)
 • o pow. 14807m2 przy ul. Słowiańskiej pod usługi z dopuszczeniem usług hotelowych (21)
 • o pow. 20573m2 przy ul. Myśliborskiej pod usługi komercyjne w tym handel wielkopowierzchniowy (22)
 • o pow. 17161m2 przy ul. Olimpijskiej pod mieszkania jednorodzinne w zabudowie szeregowej (23)

Ad 24 – Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna do gry w hotelu „Mieszko”.

Ad 25 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gorzowa wydawnictwu PWH Siedmioróg w publikacji „Herby miast”.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

 • Facebook