You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Strzeleckiej

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie złego stanu chodnika przy ul. Strzeleckiej znajdującego się pomiędzy ul. Starą a ul. Chrobrego, proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Stan chodnika w tym miejscu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zdaniem mieszkańców jedną z najistotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest wjeżdżanie samochodów na ten teren.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie