You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 12, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z kolejnym naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa powołanym przez miasto proszę o udzielenie informacji czy wskazane stowarzyszenie lub miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 110 544 491,58 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawcy. Termin składania wniosków upływa 30 marca br.
Podobny projekt realizuje w naszym regionie Drezdenko, które już w czerwcu br. uruchomi gminną sieć bezprzewodową. Dodatkowo w ramach projektu poza budową i utrzymaniem sieci zostanie zrealizowany monitoring miasta.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook