You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie opłat za pobyt w przedszkolach

W związku ze zmniejszonymi wpływami z opłat rodziców za przedszkola, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto planuję zmianę systemu opłat za pobyt dzieci w tego typu placówkach.
Obecnie każda godzina ponad podstawę programową posiada taką samą stawkę i rodzice są rozliczani za czas rzeczywiście spędzony przez dziecko w placówce. Wydawałoby się, że jest to optymalne rozwiązanie. Niestety ta elastyczność powoduje, że czas pobytu dzieci w przedszkolach jest maksymalnie ograniczany przez rodziców. O ile w ubiegłym roku w wielu gorzowskich przedszkolach jeszcze o godz 16 było dużo dzieci o tyle teraz przed godz 15 przedszkola pustoszeją. Efektem jest zmniejszenie wpływów za opiekę przedszkolną. W związku z powyższym proszę odpowiedź na następujące pytania:
O ile zmniejszyły się wpływy pobierane za opiekę w porównaniu ze starym systemem?
Czy w związku z mniejszymi wpływami planowane jest ograniczenie zatrudnienia i działalności placówek ?
Czy zastanawiano się nad wprowadzeniem dużo wyższej opłaty za pierwszą ponadprogramową godzinę i obniżeniem stawek za kolejne?
Czy zastanawiano się nad obniżeniem opłat za ostatnie godziny pobytu dziecka (15-17) z uwagi na fakt, że opieka oferowana w tych godzinach jest uboższa i niepełna? Dzieci w tym czasie przebywają często w bardzo małych łączonych grupach, dlatego proces socjalizacji jest w tym czasie niewłaściwy oraz z uwagi na łączenie w grupy dzieci w różnym wieku – trudno jest im zaproponować odpowiednie – tj. dopasowane do wieku – zajęcia.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie