You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie przechylonego drzewa przy ul. Walczaka

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie przechylonego drzewa iglastego, rosnącego na terenie byłego domu dziecka przy ul. Walczaka, które ich zdaniem może stwarzać zagrożenie proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Drzewo zostało przechylone podczas rozbiórki budynku po domu dziecka. Mimo, iż prace zostały już dawno ukończone drzewo wciąż pozostaje oparte o ogrodzenie. Zdaniem mieszkańców okolicznych bloków stwarza to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie