You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 22, 2012
marcin

XXVIII sesja Rady Miasta

Zbliżająca się sesja Rady Miasta zawiera aż 46 punktów, dlatego pozwolę sobie tylko w sposób skrótowy przedstawić sprawy jakimi się zajmiemy. Posiedzenie odbędzie się 28 marca o godz 14 w sali sesyjnej.

320 – Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta – to program określający stan miejskich nieruchomości, potrzeby remontowe i inne plany miasta. Z ciekawostek – potrzeby remontowe wynoszą 260 mln zł. Rocznie planuje się wydawać na ten cel ok 2 mln zł. W ciągu najbliższych 5 lat planuje się wyburzyć 30 budynków – głównie przy ul. Koniawskiej i Wał Okrężny.

329 i 330 – uchwały o zamiarze likwidacji „Klubu Nauczyciela” i DK „Małyszyn”. Uzasadnieniem likwidacji „KN” to słaba oferta kulturalna, która powiela się z ofertą DK „Jedynka” oraz stagnacja. Ponadto 67% dotacji jest przeznaczana na wynagrodzenia (1.25 etatu). Uzasadnienie „Małyszyna” to fakt, że główne działania jakie organizuje są poza siedzibą.

328 – w sprawie przekazania 80 tys zł dla Spichlerza na ekspozycję o Gorzowie

302 i 303 – w sprawie określenia obwodów podstawówek i gimnazjów – miasto proponuje kosmetyczne zmiany w obecnej sieci wynikające głównie z powodu powstania nowych ulic.

305 – w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19, w której uczyło się 8 uczniów

306 – w sprawie likwidacji V LO

308, 309 – w sprawie zmiany statutu Ośrodkowi Wsparcia Rodziny – są to zmiany wynikające z nowej ustawy o pieczy zastępczej

318 – w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków z PFRON. W jego ramach do Gorzowa trafi 4 mln zł środki te zostaną przekazane Powiatowemu Urzędowi Pracy i stowarzyszeniom głównie na rehabilitację.

324 – w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na organizacje przez ZSTiO projektu „Sport bez granic”. Koszt projektu wynosi 57.313 zł a wkład własny miasta 3.017 zł.

325 – w sprawie przyjęcia środków na utworzenie laboratorium językowego w SP 15 oraz przesunięciu środków na modernizację odcinka drogi „ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka”

326 – w sprawie drobnych przesunięć środków na remonty w przedszkolach

327 – kolejna próba podwyżek cen biletów MZK

95 – odebranie radnym darmowych przejazdów MZK

321, 322 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i regulaminu porządkowego schroniska

306 – w sprawie przekazania darowizny w postaci działki przy ul. Orląt Lwowskich o pow 30m2 dla AWFu.

310-316 – w sprawie zgody na zbycie nieruchomości
– 310-315 – działki przy ul. Jedwabniczej i Silwanowskiej m.in. pod handel wielkopowierzchniowy
– 316 – działka przy ul Prądzyńskiego pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne z dopuszczeniem usług na parterze

317 – w sprawie darowizny gruntów przy ul. Teatralnej pod budowę siedziby Inspekcji Transportu Drogowego

319 – w sprawie wyrażenia opinii o ewentualnej lokalizacji kasyna w Nova Park

220 – wniosek PIS o zmniejszenie wynagrodzenia prezydenta blisko o połowę

279 – w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp.”

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook