You need to set up the menu from Wordpress admin.
Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie funduszy na termomodernizację

W związku z faktem, że w maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi nabór wniosków w konkursie o dotacje i pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto będzie aplikować o te środki.
Z informacji medialnych wynika, że będzie można uzyskać dotację w wys. 30% i pożyczkę w wys. 60% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli przeprowadzić inwestycję angażując na początek jedynie 10% środków własnych.
W ramach projektów termomodernizacyjnych poza wymianą okien i ociepleniem ścian można uzyskać środki także na wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z instalacjami, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalacje kolektorów słonecznych.
Proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook