You need to set up the menu from Wordpress admin.
Kwi 19, 2012
marcin

XXIX sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Poniżej zaproszenie na sesję:

Poniżej moje subiektywne streszczenie wybranych uchwał:
Ad 3 – wygaszenie mandatu radnego p. prezydentowi Sejwie.
Ad 5 – informacja nt. funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM, ocena stanu bezpieczeństwa przygotowaną przez miejską Policję, informacja o działalności Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej.
Ad 6 – uchwała dot. wyłączenia klubów „Jedynka”, „Pogodna Jesień” i „Zodiak” z GDK i przeniesienia ich do MCK. Uzasadniane jest to potrzebą restrukturyzacji i docelowym utworzeniem „wielofunkcyjnej instytucji kultury – centrum kultury, w której będzie prowadzona zarówno działalność sekcyjna (…) jak również koncertowo – festiwalowa”.
Ad 7 – uchwała ma upoważnić prezydenta do ustalenia cennika za korzystanie z obiektów sportowych OSiR. Co prawda do uchwały jest projekt zarządzenia, jednak uchwała nie wiąże prezydenta do jego podpisania w prezentowanym kształcie.
Ad 8 – uchwała wynika ze zmian ustawowych, rozdzielających funkcję organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego. Wprowadza też możliwość odwołania się do prezydenta w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej przez MZK.
Ad 9 – j.w. (wynika z ustawy), uchwała utrzymuję opłatę płaconą przez MZK za zatrzymanie pojazdu na przystanku w wys. 5 gr. Dochody przeznaczane są na utrzymanie przystanków. W Gorzowie jest 159 przystanków.
Ad 10 – uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia MZK w Sp. z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 11 i 13 – Drobne zmiany w budżecie wynikające głównie z realizowanych projektów przez szkoły.
Ad 12 – Zmiany w budżecie – z uzasadnienia wynika, że miasto dostanie o 495 tyś zł więcej subwencji na oświatę i uzyska aż 4,1 mln zł mniej z podatku PIT. W związku z powyższym planowane są cięcia m.in. 200 tyś zł zdejmie się z przebudowy ul. Dobrej – II etap. Planuje się też uzyskać m.in. 39.704 zł więcej z grzywien i mandatów od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.
Ad 14-23 – nadawanie nazw rondom i ulicom poniżej podaje tylko nadawane nazwy:
14 – Kłodawskie, Barlineckie
15 – Urodzajna
16 – Folwarczna
17 – Tymiankowa
18 – Czechowska
19 – Gajowa
20 – Gryczana
21 – Skowronkowa, Mazurkowa
22 – Kadetów
23 – Andrzeja Słabońskiego
Ad 25 – Darowizna na rzecz Województwa Lubuskiego 14m2 działki, na której znajduje się część biblioteki WOM.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook