You need to set up the menu from Wordpress admin.
Maj 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie potrzeb gorzowskich mam

W związku z badaniem jakie przeprowadziłem wśród gorzowskich mam oraz ich bardzo negatywną oceną dostosowania miasta do ich potrzeb, a szczególnie stanu infrastruktury miejskiej.  Tylko jedna na 89 osób biorących udział w ankiecie stwierdziła, że Gorzów jest miastem przyjaznym dla matek z dziećmi. Najgorzej został oceniony stan miejskich toalet i chodników oraz brak żłobków. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji

URZĄD MIASTA

1. Tylko 5% petentów w wypadku uzyskiwania numeru PESEL i 6% w wypadku pozyskiwania aktu urodzenia ocenia negatywnie jakość obsługi. Jednak przy uzyskiwaniu becikowego jest to już 28%. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy Miasto planuje przeprowadzić analizę skąd wynika aż tak duża rozbieżność oraz podjąć odpowiednie kroki.

2. Tylko 2% ankietowanych uznała, że Urząd Miasta jest im przyjazny. Głównym problemem są bariery architektoniczne. Czy planuje się budowę podjazdów lub wind w Urzędzie Miasta oraz GCPRiPS (tu często winda jest nieczynna).

3. Czy planuje się stworzenie choćby najprostszych kącików dla dzieci w Urzędzie?

TOALETY

4. Czy planuje się budowę nowych toalet szczególnie w centrum miasta i w parkach, oraz modernizację już istniejących w taki sposób, aby były w nich przewijaki.

5. Proszę o udzielenie informacji czy zamykanie toalet w Urzędzie jest koniecznie i czy nie można od tego odstąpić?

6. Czy istnieje możliwość stworzenia sieci toalet miejskich w oparciu o budynki użyteczności publicznej a szczególnie szkoły i urzędy?

7. Czy planuje się doposażenie obecnych toalet w przewijaki dla dzieci? Był to jeden z najczęściej pojawiających się postulatów.

 

CHODNIKI

8. 75% matek jest niezadowolonych ze stanu chodników. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji co do planów naprawy następujących chodników: przy ul. Krótkiej, ul. Sikorskiego na całej długości, ul. Fabrycznej w pobliżu mostu kolejowego oraz – o ile most jest własnością miasta – naprawa schodów i zmniejszenie kąta podejścia, przy ul. Czereśniowej, ul. 9 maja,  ul. Borowskiego, ul. Chrobrego, ul. Drzymały,  ul. Chopina, ul. Dąbrowskiego (przy hotelu), ul. Kombatantów, ul. Bora Komorowskiego, ul. Popławskiego, ul. Walczaka w okolicach przystanków tramwajowych,  ul. Armii Polskiej, ul. Krzywoustego, ul. Mieszka I, Al. Konstytucji 3 maja, ul. Jagiełły, ul. 30 Stycznia, ul. Matejki (od Kauflandu w górę), ul. Wróblewskiego (od ul. Górczyńskiej do Stokrotki), ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Obotryckiej, ul. Łużyckiej, ul. Teatralnej, ul. Okólnej, ul. Puszkina, Al. 11 listopada i ul. Kostrzyńskiej?

9. Czy planuje się budowę chodników przy ul. Ogińskiego/Prądzyńskiego, od ul. Jana Pawła do przedszkola przy ul. Maczka oraz budowę chodnika do szpitala przy ul. Dekerta, przy ul. Czartoryskiego  i na roku ulic Dworcowej i Składowej?

10. Czy planuje się osłonięcie lub usunięcie rynien w chodnikach, które występują przy starych kamienicach?

11. Czy planuje się wydzielenie pobocza na ul. Wylotowej?

12.  Czy planuje się remont podjazdów dla wózków do Parku Róż (od ul. Kosynierów), przy ul. Jagiełły (okolice łaźni) i koło pętli tramwajowej na Piaskach?

 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

13. Czy planuje się utworzyć przejście dla pieszych w okolicach przystanku Wiatraczna oraz przy ul. Błotnej?

14. Czy planuje się obniżenie krawężników na gorzowskich przejściach dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem z skrzyżowania ul. Matejki z ul. Żeromskiego, ul. Sikorskiego w okolicy Enei, przy wodospadzie w Parku Róż, przy sklepie Intermarche przy ul. Pomorskiej,

15. W związku z sygnałami o stale uszkodzonych windach i schodach w przejściach podziemnych proszę o udzielenie informacji w jakim czasie są naprawiane usterki?

 

PARKI

16. Czy planuje się prace porządkowe w Parku Słowiańkim oraz Parku Róż które wg. mam są  zaśmiecony?

17. Czy planuje się podjęcie działań mających na celu zmotywowanie właścicieli psów do sprzątania po swoich zwierzętach?

 

PLACE ZABAW

18. Na terenie Zakanala praktycznie nie ma ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Mieszkanki szczególnie z ul. Strażackiej i Kobylogórskiej zwracały się z prośbą o budowę placu gdyż najbliższym takim miejscem jest plac na bulwarze. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy planuje się budowę placu zabaw dla Zakanala.

19. Czy planuje się ogrodzenie piaskownic na miejskich placach zabaw?

20. Czy planuje się remont placu zabaw w Parku Róż?

21. Czy planuje się dostosowanie placu zabaw na „kwadracie” do potrzeb najmłodszych dzieci?

 

22. Mamy zwracały uwagę na fakt, że centrum nie mam miejsc, gdzie mogą spokojnie i dyskretnie karmić dzieci piersią. Zdarzył się także sygnał o nagannym potraktowaniu karmiącej na terenie urzędu przez urzędnika. Czy w związku z powyższym Miasto planuje podjęcie kroków mających na celu podniesienie komfortu mam w tym zakresie?

23. Czy planuje się ustawienie ławek przy stawie na ul. Błotnej?

24. W praktycznie każdej ankiecie była informacja o zbyt małej ilości żłobków w Gorzowie. Czy w związku z powyższym planuje się powstawanie nowych żłobków?

25. Czy planuje się oznakowanie miejsc dla matek we wszystkich autobusach?

26. W związku z licznymi sygnałami, że kierowcy MZK nie zawsze obniżają autobus proszę o podjęcie interwencji w tej sprawie.

27. Z uwagi na fakt, że rodzic z wózkiem praktycznie nie jest w stanie samodzielnie wsiąść do tramwaju, czy planowane jest przeprowadzenie akcji zachęcającej pasażerów do pomocy przy wnoszeniu wózka?

28. Tylko 4% matek twierdzi, że w Gorzowie jest wystarczająca ilość zajęć i form spędzania wolnego czasu dla matek z małymi dziećmi i Aż 74% matek twierdzi, że nie słyszała o żadnych tego typu zajęciach. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje działania mające na celu lepszą promocję wydarzeń skierowanych dla matek z dziećmi?

29. Z uwagi na fakt, że aż 96% matek deklaruje, że wzięłaby udział w zajęciach i spotkaniach skierowanych do tej grupy społecznej proszę o udzielenie informacji czy Miasto planuje zachęcić sobie podległe instytucje (Osir, instytucje kultury) do organizacji większej ilości takich zajęć. Dodam tylko, że mamy najchętniej brałyby udział w zajęciach edukacyjnych (78%), sportowych (76%), artystycznych (74%), w spotkaniach z innymi mamami (70%) i lekarzami (56%)?

30. Czy możliwym jest wydzielenie w którejś z instytucji kultury (np. jakaś biblioteka) klubów mam, gdzie mamy mogłyby się regularnie spotykać, integrować i wymieniać doświadczeniami?

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook