You need to set up the menu from Wordpress admin.
Maj 25, 2012
marcin

XXX Sesja Rady – rozkład jazdy

Ad 3 – W miejsce Stefana Sejwy do Rady Miasta wejdzie p. Grażyna Ćwiklińska
Ad 5-8 – Z uwagi na przepisy wszystkie szkoły zawodowe w których nauka trwała krócej niż trzy lata muszą zostać przekształcone w trzyletnie. Uczniowie obecnych przekształcanych dwuletnich klas będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach.
Ad 9 – Uchwała precyzuje jaka jest wysokość dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych do czasu jej ustalenia przez MEN
Ad 10 – Projekt zakłada wprowadzenie obok przyznawanej od lat „Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta”, honorowej nagrody pod nazwą „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. Wyróżnienie ma służyć pogłębieniu relacji pomiędzy kulturą i biznesem, pogłębieniem promowania postaw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz promocją marki miasta.
Ad 11 – Uchwała ma na celu odebranie darmowych przejazdów m.in: radnym, sybirakom, rodzinom pracowników MZK. Najprawdopodobniej złożę poprawkę do uchwały, aby darmowy był także przewóz rowerów „pod górę” czyli na Walczaka, Al. Odrodzenia, Al. Konstytucji, Matejki, Pomorskiej i Podmiejskiej.
Ad 12 – Uchwała przekształca MZK w Sp z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 13 – Uchwała ma na celu zapewnienie środków na projekty unijne: „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”; „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” oraz „Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”.
Ad 14 – Zabiera się 15.000 z przebudowy ul. Piłkarskiej i przeznacza na przygotowanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji Gimnazjum nr 9 oraz zabiera się 187.147 zł z prac konserwatorskich przy zabytkach i przesuwa się je na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 15 – korekta planów finansowych poszczególnych szkół.
Ad 16 – uchwała wynika z powyższych uchwał budżetowych.
Ad 17 – Uchwała ustala wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe w wysokości 10% przy jednorazowej zapłacie i 5% przy ratach
Ad 18 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 13.641m2 przy ul. Trasa Nadwarciańska na cele komercyjne z dopuszczeniem stacji paliw.
Ad 19 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 1.467m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Grobla 31b na cele usługowo – handlowo – rekreacyjne.
Ad 20 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 780m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 8.
Ad 21 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 12.366m2 przy ul. Łysej na działalność produkcyjną , składy i magazyny.
Ad 22-25 – Ustalenie stawek dla ZGM i udzielenie dotacji na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 26 – Uchwała w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta Gorzowa”.
Ad 27-28 – Zmiana składów osobowych komisji w związku z wejściem do RM Grażyny Ćwiklińskiej

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook