You need to set up the menu from Wordpress admin.
Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Miasta

W związku z faktem, że wiele komputerów w Urzędzie Miasta działa pod kontrolą systemów Windows XP SP1 i SP2 oraz Windows 2000, czyli systemów do których producent nie przygotowuje poprawek bezpieczeństwa, proszę o udzielenie informacji czy Urząd Miasta podejmuje kroki mające na celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego.

Wsparcie techniczne dla Windows XP bez dodatków Service Pack skończyło się 30 września 2004, a dla systemów z dodatkami Service Pack 1 i 1a zakończyło się 10 października 2006. Wsparcie techniczne dla systemu z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows 2000 zakończyło się 13 lipca 2010. Microsoft poinformował oficjalnie klientów i partnerów o utrzymaniu wsparcia technicznego dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 do 8 kwietnia 2014 roku. Ponadto podstawowe wsparcie techniczne dla Windows XP zakończyło się 14 kwietnia 2009. Oznacza to, że producent będzie publikował jedynie poprawki dotyczące bezpieczeństwa dla systemu.

Niestety wiele komputerów działających w Urzędzie Miasta działa nadal pod kontrolą ww. systemów, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. W związku z powyższym proszę o udzielenie następujących odpowiedzi:

1. Ile komputerów i pod kontrolą jakich systemów operacyjnych działa w Urzędzie Miasta?

2. Czy w związku z wygaśnięciem wsparcia technicznego dla Windows XP SP1 i SP2 została wykonana aktualizacja wszystkich stanowisk do SP3?

3. Czy w związku ze zbliżającym się końcem wsparcia dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 planowana jest migracja stanowisk komputerowych na darmowe systemy typu OpenSource jak np. coraz popularniejszy system Ubuntu?

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook