You need to set up the menu from Wordpress admin.
Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie budowy żłobka przy przedszkolu przy ul. Maczka

W związku z dużym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi w żłobkach zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto planuje budowę żłobka przy przedszkolu przy ul. Maczka.

Na podstawie wyników ankiety, którą przeprowadziłem wśród gorzowskich matek można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu opiekę. Matki ponadto deklarują, że gdyby miały możliwość  zapewnienia opieki swoim pociechom, szybciej wracałyby do pracy. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że budowa żłobka przy ul. Maczka była planowana i jest tam przygotowane miejsce na taką inwestycję.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy i kiedy planowana jest budowa żłobka przy ul. Maczka oraz czy rozważa się budowę takiego żłobka w technologii modułowej.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie