You need to set up the menu from Wordpress admin.
Cze 19, 2012
marcin

XXXI Sesja Rady Miasta

Ad 5. Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium.

Ad 6. Zmiany w budżecie. Gorzów przegrał sprawę sądową i musi zapłacić 2.614.748 zł. Kwota ta będzie pokryta z m.in. remontu Podmiejskiej (1.58 mln).

Ad 7 i 8. Drobne zmiany budżetowe w edukacji (zabezpieczenie środków na projekty unijne, przesunięcia środków pomiędzy paragrafami).

Ad 9. Uchwała wynikająca ze zmian w budżecie.

Ad 10-13. Uchwały wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. W pkt 12. ustala się zryczałtowaną kwotę miesięczną za utrzymanie dziecka w rodzinnych placówkach opiekuńczo wychowawczych na 780zł.

Ad 14-15. W związku ze zmianami ustawowymi filharmonia stanie się instytucją artystyczną. Z przesłanych uzasadnień wynika, że zmianie ulegnie jedynie nazwa z instytucja kultury na instytucja artystyczna.

Ad 16. Kolejne podejście do podwyżek cen biletów. Tym razem bilet normalny miałby kosztować aż 3 zł. Proponowana tabela znajduje się poniżej:

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook