You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sie 22, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z ostatnim już naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion proszę o udzielenie informacji czy miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 103 890 333,43 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Termin składania wniosków upływa 21 września br.

W ramach tego konkursu można sfinansować np.:

– Dołączenie nowych jednostek takich jak wydziały urzędu czy placówki edukacyjne do miejskiej sieci światłowodowej, co może usprawnić i obniżyć koszty pracy Urzędu;

– Poprawę infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie poprzez np. budowę i zabezpieczenie serwerowni lub modernizację infrastruktury sieciowej

– Stworzenie miejskiej sieci bezprzewodowej

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy miasto planuje złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie?
  2. Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w infrastrukturę sieciową w Urzędzie i czy będą one współfinansowane ze środków zewnętrznych?

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie