You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie najbliższego otoczenia Filharmonii Gorzowskiej

W związku zakończeniem budowy Filharmonii Gorzowskiej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zasadnym jest pozostawienie ogrodzenia z siatki wokół tego budynku. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym i utrudnia swobodne przemieszczanie się przez Dolinki. W okresie zimowym ponadto zagraża bezpieczeństwu dzieci zjeżdżających na sankach.

  1. Czy rozważane było przeniesienie monitorów promujących Filharmonię, znajdujących się w pobliżu tej instytucji? Natężenie ruchu w miejscach gdzie się obecnie znajdują jest niemalże zerowe i utrzymywanie ich tam moim zdaniem jest nieracjonalne.
  2. Czy planuje się koszenie Dolinek?
  3. Po każdej burzy ścieżka od Filharmonii do schodów prowadzących na ul. Widok jest niszczona przez wodę. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy powodem takiego stanu rzeczy jest złe wykonanie tej ścieżki, czy błędy zostały popełnione na etapie projektowania? Proszę też o informację czy Miasto podejmuje kroki mające na celu trwałą jej naprawę?

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie