You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sie 26, 2012
marcin

XXXIV Sesja Rady Miasta

Standardowo publikuję porządek obrad Rady Miasta:

Ad 9 uchwała zmieniająca budżet – zapewnienie 8.3 tys. zł na projekt ZSO nr 3 „Implemantacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” oraz inne drobne zmiany zapisanie w budżecie środków ze zbiórki na schronisko (3.3tys.) i przepadku na rzecz miasta wadium w wys 23tys. z przetargu na eksploatację oświetlenia.

Ad 10 budżet – zabiera się 130 tys. ze środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i 200 tys.z utrzymania cmentarza przy Żwirowej i te środki przeznacza się na opłaty za energię elektryczną oraz zabiera się 51.5 tys z dotacji dla organizacji na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i 8.5 tys. z inkasa za pobyt w izbie wytrzeźwień i przeznacza się te środki na zapłatę podatków od nieruchomości.
eebudowy ul. Kostrzyńskiej dodaje się na remont ul. Warszawskiej 2.123.060 zł.

Ad 12 Zabiera się łączne 260 tys zł z przebudowy ul. Dobrej i budowy miasteczka ruchu drogowego i przeznacza się je na uzupełnienie brakujących środków w kilku miejskich inwestycjach.

Ad 14 – 19 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego od ul. Olimpijskiej do strefy (m.in. Os. Europejskie, Chróścik) .

Ad 24 – Wyrażenie zgody na zbycie działek przy ul. Górczyńskiej.

Ad 25 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie barw i herbu miasta ZWKFowi w wydawnictwie pamiątkowym z okazji 80. urodzin prof. dr hab. Bernarda Woltmanna.

Ad 26 – Długo oczekiwana uchwała w sprawie rozwoju sportu – tak na szybko przejrzałem tą uchwałę i wydaje mi się, że jest ona powieleniem Ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym i właściwie nic nie zmienia.

Comments are closed.

Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook