You need to set up the menu from Wordpress admin.
Browsing articles in "Interpelacje"
Lis 27, 2013
marcin

Interpelacja w sprawie Kostrzyńskiej

Gorzów Wlkp., dn. 25 listopada 2013 r.

Marcin Gucia

Klub Radnych PO RP

I N T E R P E L A C J A

w sprawie celowości budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej.

Demografia i znaczenie tej drogi

Ulica Kostrzyńska jest obecnie lokalną drogą o niewielkim znaczeniu dla miasta. Korzystają z niej głównie mieszkańcy gmin Bogdaniec oraz Witnica. Wzdłuż tej drogi mieszka niecałe 2 tys. mieszkańców ulic: Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńskiej, Dobrej, Dolnej, Drzewickiej, Górnej, Hetmańskiej, Husarskiej, Kadetów, Kasztelańskiej, Kirasjerów, Komandosów, Krzyżowej, Lotników, Marynarki Wojennej, Minerów, Nad Wartą, Okopowej, Piechoty, Pontonierów, Promiennej, Rycerskiej, Rzecznej, Saperów, Tartacznej, Ułanów, Warzywnej, Wiśniowej, Witnickiej, Wopistów, Zwiadowców i Źródłowej, co stanowi ok 1,5% ogólnej populacji Gorzowa.

Dla porównania na czterech tylko ulicach leżących wzdłuż dwupasmowej Al. 11 listopada tj. Al. 11 Listopada, Gwiaździstej, Plac Słoneczny i Słonecznej mieszka ponad 6 tys. osób.


dem

Wydaje się to być wystarczającym powodem, aby poddać pod wątpliwość celowość budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej, gdyż zakładając szacowany koszt takiego remontu w wys. 130 mln zł, to na mieszkańca przyległych ulic wychodzi 65 tys. zł, co moim zdaniem jest ceną zdecydowanie zbyt wysoką.

Wpływ S3

W odpowiedziach na poprzednie interpelacje dot. celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej jako jeden z kluczowych czynników mający znacząco wpłynąć na ruch na tej drodze było otwarcie węzła Gorzów –Zachód na drodze ekspresowej S3.

Z uwagi na fakt, że nie przedstawiono żadnych danych co do prognozowanego zasięgu oddziaływania poszczególnych węzłów, samodzielnie przygotowałem analizę szacowanego zasięgu oddziaływania poszczególnych węzłów na podstawie danych firmy Google zawartych w serwisie GoogleMaps. Kryterium przypisania danej ulicy do poszczególnego węzła był czas dojazdu.

Węzeł Gorzów – Zachód symulowałem jako sumę czasu dojazdu do przecięcia ulic Kostrzyńskiej z drogą S3 i czasu dalszej podróży drogą S3 od tego punktu.

Kierunek Szczecin

szczec

Jak widać na powyższej wizualizacji jedynie dla ok 4-5 tys. gorzowian najszybszą drogą w kierunku Szczecina będzie ta przez węzeł Gorzów – Zachód. Są to osoby zamieszkujące ulice wzdłuż Kostrzyńskiej, oraz część Os. Słonecznego.

Kierunek Poznań

poz

Także w przypadku podróży do Poznania widać, że węzeł Gorzów Zachód będzie obsługiwał tylko mieszkańców ulic położonych wzdłuż ul. Kostrzyńskiej i Al. 11-listopada. W tym wypadku będzie to około 8 tys. osób – czyli wciąż tylko ok. 6% populacji Gorzowa.

Jeśli powyższe mapy nie są przekonywujące, proponuję zastanowić się, czy ruszając spod CH Askana ktokolwiek pojechałby do Szczecina lub Poznania poprzez ul. Kostrzyńską – nawet gdyby była ona dwupasmowa. O ile w wypadku Szczecina użycie węzła Gorzów – Północ jest bezdyskusyjne, o tyle w wypadku Poznania, trzeba pokonać dodatkowe 6 kilometrów jadąc Kostrzyńską niż gdyby jechać węzłem Gorzów – Południe.

Rosjanie

Kolejnym argumentem przytaczanym w odpowiedziach na moje interpelacje jest budowa nowego mostu granicznego w Kostrzynie, co rzekomo ma pociągnąć za sobą rzesze Rosjan chcących jeździć do Niemiec przez ul. Kostrzyńską.

Także ten argument wydaje mi się chybiony. W tej chwili większość podróży planuje się przy wykorzystaniu nawigacji samochodowych. Żadna ze znanych mi nawigacji obliczając trasę z Kaliningradu do Berlina, wśród trzech preferowanych tras nie uwzględnia tej przez Gorzów.

navi

Ale nawet gdyby Rosjanie nagle zaczęli jeździć masowo przez Gorzów, to moim zdaniem należy zrobić wszystko aby skutecznie ich zniechęcić do podróży ul. Kostrzyńską, gdyż musieliby jechać przez centrum miasta. Powodowałoby to niewątpliwie dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Jest jeszcze jedna ważna sprawa – nawet gdybyśmy zbudowali dwupasmową Kostrzyńską, to dalsza droga w kierunku Kostrzyna jest dużo gorszej jakości, jak choćby odcinek pokazany na poniższym zdjęciu i nie ma możliwości rozszerzenia jej do drogi dwupasmowej z uwagi na brak terenu.

132

Natężenie ruchu

 

Z danych przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w analizie „Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 r.” jasno wynika, że ul. Kostrzyńska nie jest specjalnie mocno obciążona w porównaniu do innych dróg wyjazdowych z Gorzowa.

Warto zwrócić uwagę, że o ile po zakończeniu budowy drogi S3 wzrośnie natężenie ruchu na ul. Kasprzaka (kosztem Koniawskiej), to nic nie wskazuje na to, aby miało się ono zwiększyć na ul. Kostrzyńskiej. W związku z tym powinniśmy rozważyć w pierwszej kolejności budowę dwupasmowych dróg przy ul. Myśliborskiej i ul. Walczaka.

 

 1. Koniawska – 15619
 2. Myśliborska – 10997
 3. Walczaka – 8579
 4. Kostrzyńska – 7480
 5. Kasprzaka – 7461

 

gdika

Na Górczynie też niedawno nic nie było…

Kolejnym argumentem na jaki powołują się zwolennicy budowy dwupasmowej ul. Kostrzyńskiej, jest fakt, że nie wiadomo czy kiedyś nie powstanie wielkie osiedle mieszkaniowe na terenie gminy Bogdaniec.

Wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne. Na terenie gminy Bogdaniec, w obszarze oddziaływania ul. Kostrzyńskiej nie ma już właściwie terenów, gdzie mogłyby powstać duże osiedla mieszkaniowe.

hydroge

Co prawda są rozległe tereny między rzeką Wartą a drogą 132, jednak wg. Państwowej Służby Hydrogeologicznej cały ten teren jest zagrożony występowaniem podtopień. Wątpliwym jest więc, by ktokolwiek planował tam budowę obiektów wielokondygnacyjnych.

Trzeba też zwrócić uwagę, że cały ten teren ograniczony jest z jednej strony rzeką, a z drugiej moreną czołową, co znacznie ogranicza ilość terenów pod zabudowę.

Brak miejsca na kanalizację i utrudnienia przy wyjeździe z posesji

 

Urzędnicy dość często podnoszą argument, że na Kostrzyńskiej brakuje miejsca na poprowadzenie rurociągów oraz fakt, że właściciele budynków za torowiskiem mają problemy z bezpiecznym wyjazdem ze swoich posesji z uwagi na bliskość torów. Uważam, że dobrym rozwiązaniem mogłaby być likwidacja jednego toru tramwajowego wzdłuż tej ulicy. Rozwiązanie to można znaleźć na stronach 132 i 133 oraz 166 i 167, gdzie jest wprost napisane:

Zastosowanie takiego rozwiązanie mogłoby pozwolić na budowę linii jednotorowej

na całym lub fragmencie odcinka w ul. Kostrzyńskiej i uwolnienie części terenu

zajmowanego obecnie przez torowisko na inne potrzeby inwestycyjne.”

130mln

Planując ostatnie przetargi (ul. Estkowskiego i ul. Pomorska) urzędnicy zakładali w zaokrągleniu cenę 2,5 – 3mln zł za kilometr generalnego remontu drogi.

Przeznaczając planowaną kwotę na budowę dwupasmowej Kostrzyńskiej (130mln) na remonty w takim zakresie jak ul. Estkowskiego, można wyremontować blisko 50km dróg w mieście. Dla przykładu podam, że droga od granicy miasta na Kostrzyńskiej do granicy miasta na Walczaka to ok 12 km.

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że niezwykle trudnym będzie pozyskanie dofinansowania tej drogi ze środków europejskich, gdyż wg najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze z perspektywy budżetowej 2014-2020 nie będą mogły być przeznaczone na remonty dróg lokalnych.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w przeciągu ostatnich 6 lat wydatki na drogi z budżetu miasta wyniosły łącznie jedynie 110mln zł, co także stawia pod znakiem zapytania wydatkowanie tak dużej kwoty na remont ul. Kostrzyńskiej.

 

powiatowe gminne wewnętrzne
2008 7 354 232,82 zł 2 609 259,43 zł 1 725 337,34 zł
2009 31 558 423,42 zł 5 626 755,75 zł 3 052 315,28 zł
2010 24 143 232,94 zł 6 011 876,21 zł 333 793,15 zł
2011 5 902 551,04 zł 3 013 501,29 zł 194 354,61 zł
2012 13 345 249,99 zł 965 741,28 zł 1 121 735,85 zł
2013 (III kw) 2 885 597,00 zł 593 122,74 zł 77 166,99 zł
suma

110 514 247,13

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do celowości budowy dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej.

 

 

 

 

Marcin Gucia

 

 

 

 

 

Sie 30, 2012
marcin

Odpowiedzi na wakacyjne interpelacje

Poniżej zamieszczam odpowiedzi na wakacyjne interpelacje. Do tej pory miałem często wrażenie, że niektóre z nich są niezrozumiane przez prezydenta. Ale odpowiedź na interpelację w sprawie dojazdu do GRH pokazuje, że można zrozumieć interpelację także na opak. Ja proszę o informację czy będzie naprawa jedynego wjazdu na parking GRH w dni targowe i czy mieszkańcy mogą ją zrobić sami we własnym zakresie, a prezydent mi odpowiada, że tamtędy nie wolno jeździć i ustawi tam znak ‚droga bez przejazdu’. Ręce opadają.

odpowiedź GRH

W poniższej interpelacji pytałem czy nie byłoby zasadnym przeniesienie pylonów informacyjnych stojących przy filharmonii w inne miejsce, gdyż moim zdaniem nie spełniają w tym miejscu swojej funkcji (niskie natężenie ruchu). Otrzymałem odpowiedź, że stoją tam, bo są „jednym z elementów dotarcia z reklamą (…) do jak największej liczby odbiorców”.

odpowiedź otoczenie FG

Tu prosiłem o budowę dwóch malowanych mini rond w Gorzowie. Przytoczyłem badania wykonane w Chorzowie, które jasno pokazują, że kierowcy tak samo reagują na malowane jak i brukowane minironda. Dostałem odpowiedź, że nie można robić malowanych, ponieważ kierowcy je ignorują. Więcej na temat rozwiązania w Chorzowie można przeczytać: http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/brd/1402-mini-ronda-dla-bezpieczenstwa-i-uspokojenia-ruchu-cz-ii

odpowiedź minironda

I jeszcze odpowiedź dot. zjazdów do przejścia podziemnego:

odpowiedź zjazdy

Sie 22, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z ostatnim już naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion proszę o udzielenie informacji czy miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 103 890 333,43 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Termin składania wniosków upływa 21 września br.

W ramach tego konkursu można sfinansować np.:

– Dołączenie nowych jednostek takich jak wydziały urzędu czy placówki edukacyjne do miejskiej sieci światłowodowej, co może usprawnić i obniżyć koszty pracy Urzędu;

– Poprawę infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie poprzez np. budowę i zabezpieczenie serwerowni lub modernizację infrastruktury sieciowej

– Stworzenie miejskiej sieci bezprzewodowej

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy miasto planuje złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie?
 2. Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w infrastrukturę sieciową w Urzędzie i czy będą one współfinansowane ze środków zewnętrznych?
Sie 22, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie żużlowym przy ul. Śląskiej


W związku z poszukiwaniem możliwości oszczędności oraz zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków oglądania meczy piłki nożnej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:

 1. Czy istnieją przeciwskazania do umieszczenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza? Wg moich obliczeń wykonanych przy pomocy programu Google Earth mogłoby się tam zmieścić boisko o wymiarach 95x46m.
 2. Czy rozważana była taka możliwość?
 3. Jakie koszty musiałoby ponieść miasto aby dostosować stadion do potrzeb rozgrywania na nim meczy piłki nożnej?
 4. Czy miasto planuje budowę stadionu piłkarskiego lub gruntowną modernizację obiektów przy ul. Olimpijskiej?

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w wjazdu na parking przy GRH

W związku z bardzo złym stanem drogi prowadzącej na parking GRH, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w tej sprawie.

Aby wjechać na ten parking trzeba pokonać wąski betonowy, pełen dziur pas zaporowy. Jest to problemem szczególnie w dni targowe, kiedy inne wjazdy są zamknięte i mieszkańcy są zmuszeni jechać tą drogą.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

 1. Czy ten teren należy do Miasta czy GRH?
 2. Czy i kiedy planowana jest naprawa?
 3. Jeśli Miasto nie planuje w najbliższym czasie naprawy, proszę o informację, jakie warunki i formalności musieliby spełnić mieszkańcy, gdyby chcieli samodzielnie i na własny koszt dokonać naprawy tego odcinka.

 

 

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie najbliższego otoczenia Filharmonii Gorzowskiej

W związku zakończeniem budowy Filharmonii Gorzowskiej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zasadnym jest pozostawienie ogrodzenia z siatki wokół tego budynku. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym i utrudnia swobodne przemieszczanie się przez Dolinki. W okresie zimowym ponadto zagraża bezpieczeństwu dzieci zjeżdżających na sankach.

 1. Czy rozważane było przeniesienie monitorów promujących Filharmonię, znajdujących się w pobliżu tej instytucji? Natężenie ruchu w miejscach gdzie się obecnie znajdują jest niemalże zerowe i utrzymywanie ich tam moim zdaniem jest nieracjonalne.
 2. Czy planuje się koszenie Dolinek?
 3. Po każdej burzy ścieżka od Filharmonii do schodów prowadzących na ul. Widok jest niszczona przez wodę. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy powodem takiego stanu rzeczy jest złe wykonanie tej ścieżki, czy błędy zostały popełnione na etapie projektowania? Proszę też o informację czy Miasto podejmuje kroki mające na celu trwałą jej naprawę?
Cze 19, 2012
marcin

Pierwsze odpowiedzi na Mamę w Gorzowie

Poniżej znajdują się pierwsze odpowiedzi na interpelację Mama w Gorzowie.

odpowiedziMama

NewDoc

Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie budowy żłobka przy przedszkolu przy ul. Maczka

W związku z dużym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi w żłobkach zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto planuje budowę żłobka przy przedszkolu przy ul. Maczka.

Na podstawie wyników ankiety, którą przeprowadziłem wśród gorzowskich matek można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu opiekę. Matki ponadto deklarują, że gdyby miały możliwość  zapewnienia opieki swoim pociechom, szybciej wracałyby do pracy. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że budowa żłobka przy ul. Maczka była planowana i jest tam przygotowane miejsce na taką inwestycję.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy i kiedy planowana jest budowa żłobka przy ul. Maczka oraz czy rozważa się budowę takiego żłobka w technologii modułowej.

Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie kanalizacji deszczowej

W związku z notorycznym zalewaniem wielu punktów naszego miasta podczas obfitych opadów deszczu a szczególnie ul. Roosvelata koło stadionu Warty, gdzie stojąca woda uniemożliwia przejazd autami oraz parkingu przy ul. Niemcewicza, gdzie zdarzyły się przypadki zalewania pojazdów przez stojącą wodę, proszę o interwencję w tej sprawie, oraz przedstawienie informacji na temat działań podejmowanych w celu usprawnienia kanalizacji deszczowej w Gorzowie.

Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie zespołu ds. remontu ul. Kostrzyńskiej i remontu ul. Kostrzyńskiej

W związku z faktem powołania i już ponad półroczną działalnością zespołu ds. remontu ul. Kostrzyńskiej proszę o udzielenie informacji nt. prac wskazanego zespołu i aktualnych planów remontu tej ulicy.

Strony:12345»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie