You need to set up the menu from Wordpress admin.
Browsing articles in "Interpelacje"
Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie przemodelowania sieci tramwajowej

W związku z planowanym zakupem tramwajów z Kassel zwracam się z prośbą o informację, czy Urząd Miasta oraz Miejski Zakład Komunikacji rozważał przemodelowanie sieci tramwajowej w naszym mieście.

Tramwaje pozyskiwane z Kassel są dwukierunkowe. Od lat zanim zostaną dopuszczone do ruchu w naszym mieście są przerabiane na jednokierunkowe. Moim zdaniem można by wykorzystać ten potencjał poprzez proste przemodelowanie sieci tramwajowej w naszym mieście.

Kilka lat temu uczestniczyłem w spotkaniu na temat rozwoju komunikacji tramwajowej w naszym mieście. Podczas spotkania przedstawiono problem braku opłacalności odcinka od pętli na Wieprzycach do Os. Słonecznego. W związku z powyższym proszę o rozważenie wprowadzenia:

Linii 1 – Od dworca PKP do Silwany

Linii 2 – Od dworca PKP na Piaski

Linii 3 – Z Piasków do Silwany (bez zmian)

Linii 4 – Z Wieprzyc do przystanku Enea z zastrzeżeniem, że będzie to tramwaj dwukierunkowy poruszający się głównie od Enei na Os. Słoneczne i tylko jeden na kilka kursów będzie aż do pętli oraz że przesiadka pomiędzy 1 i 4 oraz 2 i 4 nie będzie wymagać ponownego kasowania biletu.

Wydaje się, że w ten sposób będzie można oszczędzić pewne środki oraz – o ile zajdzie taka potrzeba zlikwidować jeden tor tramwajowy np na poszerzenie ul. Kostrzyńskiej. Dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można zapewnić dobre skomunikowanie z dworcami PKS i PKP.

W związku z powyższym proszę o odniesienie się do przedstawionej propozycji.

Cze 5, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Miasta

W związku z faktem, że wiele komputerów w Urzędzie Miasta działa pod kontrolą systemów Windows XP SP1 i SP2 oraz Windows 2000, czyli systemów do których producent nie przygotowuje poprawek bezpieczeństwa, proszę o udzielenie informacji czy Urząd Miasta podejmuje kroki mające na celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego.

Wsparcie techniczne dla Windows XP bez dodatków Service Pack skończyło się 30 września 2004, a dla systemów z dodatkami Service Pack 1 i 1a zakończyło się 10 października 2006. Wsparcie techniczne dla systemu z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows 2000 zakończyło się 13 lipca 2010. Microsoft poinformował oficjalnie klientów i partnerów o utrzymaniu wsparcia technicznego dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 do 8 kwietnia 2014 roku. Ponadto podstawowe wsparcie techniczne dla Windows XP zakończyło się 14 kwietnia 2009. Oznacza to, że producent będzie publikował jedynie poprawki dotyczące bezpieczeństwa dla systemu.

Niestety wiele komputerów działających w Urzędzie Miasta działa nadal pod kontrolą ww. systemów, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. W związku z powyższym proszę o udzielenie następujących odpowiedzi:

1. Ile komputerów i pod kontrolą jakich systemów operacyjnych działa w Urzędzie Miasta?

2. Czy w związku z wygaśnięciem wsparcia technicznego dla Windows XP SP1 i SP2 została wykonana aktualizacja wszystkich stanowisk do SP3?

3. Czy w związku ze zbliżającym się końcem wsparcia dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 planowana jest migracja stanowisk komputerowych na darmowe systemy typu OpenSource jak np. coraz popularniejszy system Ubuntu?

Maj 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie potrzeb gorzowskich mam

W związku z badaniem jakie przeprowadziłem wśród gorzowskich mam oraz ich bardzo negatywną oceną dostosowania miasta do ich potrzeb, a szczególnie stanu infrastruktury miejskiej.  Tylko jedna na 89 osób biorących udział w ankiecie stwierdziła, że Gorzów jest miastem przyjaznym dla matek z dziećmi. Najgorzej został oceniony stan miejskich toalet i chodników oraz brak żłobków. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji

URZĄD MIASTA

1. Tylko 5% petentów w wypadku uzyskiwania numeru PESEL i 6% w wypadku pozyskiwania aktu urodzenia ocenia negatywnie jakość obsługi. Jednak przy uzyskiwaniu becikowego jest to już 28%. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy Miasto planuje przeprowadzić analizę skąd wynika aż tak duża rozbieżność oraz podjąć odpowiednie kroki.

2. Tylko 2% ankietowanych uznała, że Urząd Miasta jest im przyjazny. Głównym problemem są bariery architektoniczne. Czy planuje się budowę podjazdów lub wind w Urzędzie Miasta oraz GCPRiPS (tu często winda jest nieczynna).

3. Czy planuje się stworzenie choćby najprostszych kącików dla dzieci w Urzędzie?

TOALETY

4. Czy planuje się budowę nowych toalet szczególnie w centrum miasta i w parkach, oraz modernizację już istniejących w taki sposób, aby były w nich przewijaki.

5. Proszę o udzielenie informacji czy zamykanie toalet w Urzędzie jest koniecznie i czy nie można od tego odstąpić?

6. Czy istnieje możliwość stworzenia sieci toalet miejskich w oparciu o budynki użyteczności publicznej a szczególnie szkoły i urzędy?

7. Czy planuje się doposażenie obecnych toalet w przewijaki dla dzieci? Był to jeden z najczęściej pojawiających się postulatów.

 

CHODNIKI

8. 75% matek jest niezadowolonych ze stanu chodników. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji co do planów naprawy następujących chodników: przy ul. Krótkiej, ul. Sikorskiego na całej długości, ul. Fabrycznej w pobliżu mostu kolejowego oraz – o ile most jest własnością miasta – naprawa schodów i zmniejszenie kąta podejścia, przy ul. Czereśniowej, ul. 9 maja,  ul. Borowskiego, ul. Chrobrego, ul. Drzymały,  ul. Chopina, ul. Dąbrowskiego (przy hotelu), ul. Kombatantów, ul. Bora Komorowskiego, ul. Popławskiego, ul. Walczaka w okolicach przystanków tramwajowych,  ul. Armii Polskiej, ul. Krzywoustego, ul. Mieszka I, Al. Konstytucji 3 maja, ul. Jagiełły, ul. 30 Stycznia, ul. Matejki (od Kauflandu w górę), ul. Wróblewskiego (od ul. Górczyńskiej do Stokrotki), ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Obotryckiej, ul. Łużyckiej, ul. Teatralnej, ul. Okólnej, ul. Puszkina, Al. 11 listopada i ul. Kostrzyńskiej?

9. Czy planuje się budowę chodników przy ul. Ogińskiego/Prądzyńskiego, od ul. Jana Pawła do przedszkola przy ul. Maczka oraz budowę chodnika do szpitala przy ul. Dekerta, przy ul. Czartoryskiego  i na roku ulic Dworcowej i Składowej?

10. Czy planuje się osłonięcie lub usunięcie rynien w chodnikach, które występują przy starych kamienicach?

11. Czy planuje się wydzielenie pobocza na ul. Wylotowej?

12.  Czy planuje się remont podjazdów dla wózków do Parku Róż (od ul. Kosynierów), przy ul. Jagiełły (okolice łaźni) i koło pętli tramwajowej na Piaskach?

 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

13. Czy planuje się utworzyć przejście dla pieszych w okolicach przystanku Wiatraczna oraz przy ul. Błotnej?

14. Czy planuje się obniżenie krawężników na gorzowskich przejściach dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem z skrzyżowania ul. Matejki z ul. Żeromskiego, ul. Sikorskiego w okolicy Enei, przy wodospadzie w Parku Róż, przy sklepie Intermarche przy ul. Pomorskiej,

15. W związku z sygnałami o stale uszkodzonych windach i schodach w przejściach podziemnych proszę o udzielenie informacji w jakim czasie są naprawiane usterki?

 

PARKI

16. Czy planuje się prace porządkowe w Parku Słowiańkim oraz Parku Róż które wg. mam są  zaśmiecony?

17. Czy planuje się podjęcie działań mających na celu zmotywowanie właścicieli psów do sprzątania po swoich zwierzętach?

 

PLACE ZABAW

18. Na terenie Zakanala praktycznie nie ma ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Mieszkanki szczególnie z ul. Strażackiej i Kobylogórskiej zwracały się z prośbą o budowę placu gdyż najbliższym takim miejscem jest plac na bulwarze. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy planuje się budowę placu zabaw dla Zakanala.

19. Czy planuje się ogrodzenie piaskownic na miejskich placach zabaw?

20. Czy planuje się remont placu zabaw w Parku Róż?

21. Czy planuje się dostosowanie placu zabaw na „kwadracie” do potrzeb najmłodszych dzieci?

 

22. Mamy zwracały uwagę na fakt, że centrum nie mam miejsc, gdzie mogą spokojnie i dyskretnie karmić dzieci piersią. Zdarzył się także sygnał o nagannym potraktowaniu karmiącej na terenie urzędu przez urzędnika. Czy w związku z powyższym Miasto planuje podjęcie kroków mających na celu podniesienie komfortu mam w tym zakresie?

23. Czy planuje się ustawienie ławek przy stawie na ul. Błotnej?

24. W praktycznie każdej ankiecie była informacja o zbyt małej ilości żłobków w Gorzowie. Czy w związku z powyższym planuje się powstawanie nowych żłobków?

25. Czy planuje się oznakowanie miejsc dla matek we wszystkich autobusach?

26. W związku z licznymi sygnałami, że kierowcy MZK nie zawsze obniżają autobus proszę o podjęcie interwencji w tej sprawie.

27. Z uwagi na fakt, że rodzic z wózkiem praktycznie nie jest w stanie samodzielnie wsiąść do tramwaju, czy planowane jest przeprowadzenie akcji zachęcającej pasażerów do pomocy przy wnoszeniu wózka?

28. Tylko 4% matek twierdzi, że w Gorzowie jest wystarczająca ilość zajęć i form spędzania wolnego czasu dla matek z małymi dziećmi i Aż 74% matek twierdzi, że nie słyszała o żadnych tego typu zajęciach. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje działania mające na celu lepszą promocję wydarzeń skierowanych dla matek z dziećmi?

29. Z uwagi na fakt, że aż 96% matek deklaruje, że wzięłaby udział w zajęciach i spotkaniach skierowanych do tej grupy społecznej proszę o udzielenie informacji czy Miasto planuje zachęcić sobie podległe instytucje (Osir, instytucje kultury) do organizacji większej ilości takich zajęć. Dodam tylko, że mamy najchętniej brałyby udział w zajęciach edukacyjnych (78%), sportowych (76%), artystycznych (74%), w spotkaniach z innymi mamami (70%) i lekarzami (56%)?

30. Czy możliwym jest wydzielenie w którejś z instytucji kultury (np. jakaś biblioteka) klubów mam, gdzie mamy mogłyby się regularnie spotykać, integrować i wymieniać doświadczeniami?

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie stworzenia Miejskiego Systemu Informacji

W związku z faktem, że na terenie Gorzowa, a w szczególności w centrum, budynki nie są w dość widoczny sposób oznaczone numerami, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy planowane są działania mające na celu stworzenie jednolitego dla naszego miasta Miejskiego Systemu Informacji.

Obecnie takie systemy zostały stworzone w kilku polskich miastach. Tablice informacyjne MSI są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Warszawy. Powszechnie uważa się, że dzięki nim stolica jest obecnie najlepiej oznakowanym miastem w Polsce i wyróżnia się także wśród miast świata. Obecnie tabliczki informacyjne na wzór warszawskiego systemu oznakowania wprowadzane są także w Łodzi w ramach Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi, we Wrocławiu System Informacji Miejskiej we Wrocławiu oraz w Bielsku-Białej.

Uważam za zasadne stworzenie podobnego systemu na terenie naszego miasta. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

– Czy miasto planuje stworzenie takiego systemu?

– Czy Urząd podejmuje kroki mające na celu lepsze oznakowanie – ze szczególnym uwzględnieniem numerów domów – budynków na ternie naszego miasta?

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia przystanków pomiędzy jezdniami przed ochlapywaniem

W związku z licznymi skargami pasażerów MZK zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy miasto planuje zabezpieczenie przystanków tramwajowych ustawionych pomiędzy jezdniami przed ochlapywaniem.

Jak twierdzą mieszkańcy w czasie opadów deszczu są ochlapywani przez samochody jadące po obu stronach drogi. Sytuacja ta dotyczy szczególnie przystanku koło 3 Liceum Ogólnokształcącego.

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie utworzenia biura podawczego Urzędu Miasta w galerii handlowej na terenie Gorzowa

W związku z faktem, że w ankiecie „Mama w Gorzowie” urzędy zostały ocenione przez respondentki jako zdecydowanie nieprzyjazne z uwagi na liczne bariery architektoniczne oraz podobne sygnały ze strony seniorów, zwracam się z prośbą o rozważenie utworzenia biura podawczego lub ustawienie urzędomatu na terenie galerii handlowej.

Centra handlowe otrzymały zdecydowanie najlepsze oceny ze strony matek z uwagi na brak takich barier i liczne udogodnienia w tej materii. Do dodatkowych atutów takich miejsc należą godziny funkcjonowania oraz fakt, że są one chronione. Wszystko to pozwala mi sądzić, że utworzenie biura podawczego w takim miejscu byłoby z korzyścią dla mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy miasto rozważa utworzenie takiego punktu oraz czy istnieją prawne przeciwwskazania dla powstania takiego biura.

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu przy Nova Park

W związku z uruchomieniem działalności centrum handlowego Nova Park oraz licznymi prośbami mieszkańców Zakanala odwiedzających to miejsce zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu.

Obecnie aby dostać się z parkingu Nova Park na Zakanale trzeba przejechać przez rondo pod Dominantą. Niestety na ww. rondzie jest duże natężenie ruchu, co często powoduje konieczność stania w korku.

Proszę o rozważenie możliwości likwidacji nakazu skrętu w prawo przy wyjeżdżaniu z galerii, dzięki czemu kierowcy mogliby bezpośrednio udać się na most na Kanale Ulgi.

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie dojazdu do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3

W związku ze złym stanem drogi dojazdowej do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3 przy ul. Słonecznej oraz faktem, że w najbliższym czasie planuje się utworzenie tam dodatkowego oddziału w żłobku, co wiązać się będzie z większą ilością rodziców tam dojeżdżających, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy planowane są jakiekolwiek prace mające na celu poprawę tego stanu rzeczy.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie funduszy na termomodernizację

W związku z faktem, że w maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi nabór wniosków w konkursie o dotacje i pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto będzie aplikować o te środki.
Z informacji medialnych wynika, że będzie można uzyskać dotację w wys. 30% i pożyczkę w wys. 60% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli przeprowadzić inwestycję angażując na początek jedynie 10% środków własnych.
W ramach projektów termomodernizacyjnych poza wymianą okien i ociepleniem ścian można uzyskać środki także na wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z instalacjami, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalacje kolektorów słonecznych.
Proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie pilotażu rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

W związku z faktem, że w rozpoczął się pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ile gorzowskich szkół złożyło wnioski o udział w programie.
Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Strony:«12345»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie