You need to set up the menu from Wordpress admin.
Browsing articles in "Interpelacje"
Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta

W związku z faktem, że 1 kwietnia zakończył się okres ochronny dla osób z wyrokami eksmisyjnymi zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jakie są główne powody przeprowadzania eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta?
Jak wiele eksmisji zostało przeprowadzonych w 2011 r.?
Ile z tych eksmisji zostało przeprowadzonych „na bruk”?
Ile planuje się przeprowadzić eksmisji w 2012 r.?
Ile z tych eksmisji będzie przeprowadzonych „na bruk”?
Ile wynosi średnie, minimalne oraz maksymalne zadłużenie eksmitowanych osób w 2011 oraz 2012 roku?
Czy eksmitowane osoby wychodziły z propozycjami odpracowywania długu z uwagi na brak środków finansowych i jak do takich wniosków (o ile takie były) się odnoszono?
Ile kosztuje średnio eksmisja i ile pieniędzy wydano na przeprowadzenie eksmisji w 2011 r.?

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie oszczędności na wydrukach dla radnych

W związku z ponoszonymi przez Urząd kosztami wydruku oraz ilością materiałów jakie muszą być dostarczane radnym, zwracam się z prośbą o przesyłanie mi materiałów wyłącznie drogą elektroniczną.
Jednocześnie z uwagi na fakt, że ceny tabletów znacznie spadły w ostatnich miesiącach (można kupić urządzenie z 10 calowym wyświetlaczem już za 450 zł) oraz analizując koszta wydruku materiałów dla członków Rady Miasta zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta dokonał analizy jakie oszczędności przyniósłby taki zakup budżetowi miasta.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie oraz o podanie kosztu powielania i dostarczania materiałów radnym w wersji papierowej.

Kwi 17, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie budowy żłobków i przedszkoli kontenerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W związku brakiem miejsc w gorzowskich przedszkolach oraz przede wszystkim żłobkach, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto rozważa budowę takich obiektów w systemie modułowym.
Budowa takich obiektów jest coraz popularniejsza w naszym kraju. Placówki takie wybudowały m.in. Warszawa, Wrocław, Poznań czy Gdańsk. Głównymi powodami korzystania z tego rodzaju technologii są krótki czas budowy obiektu (zazwyczaj 3-4 miesiące), umiarkowany koszt inwestycji oraz wysoka elastyczność. Takie obiekty spełniają wszystkie wymagane prawem warunki. Istnieje też zawsze możliwość powiększenia placówki o dodatkowe pomieszczenia poprzez dostawienie kolejnych modułów lub jej przeniesienia w zupełnie inne miejsce
Dla porównania budowa przedszkola w technologii modułowej w Gdańsku na 100 dzieci kosztowała 3,4 mln zł, a przedszkole przy ul. Maczka na 150 dzieci kosztowało ok 11 mln zł.

W związku powyższym proszę o udzielenie informacji:
– czy miasto planuje budowę kolejnych żłobków i przedszkoli
– czy rozważana jest ich budowa w technologii modułowej

Kwi 16, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie ilości olimpijczyków

W związku z informacjami medialnymi, że w całym mieście Gorzowie jest mniej olimpijczyków niż w jednej z zielonogórskich szkół, proszę o udzielenie informacji co do powodów takiego stanu rzeczy oraz działań jakie Urząd ma zamiar podjąć w tej sprawie.

Kwi 16, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie Zielonej Przystani

W związku ze wstrzymaniem budowy galerii „Zielona Przystań” i informacjami o braku środków finansowych na dokończenie tej inwestycji proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjęcie kroków mających na celu nie dopuszczenie do sytuacji, gdzie przez kilka kolejnych lat budowa pozostanie nie ukończona.
Z uwagi na liczne doniesienia medialne w tej sprawie oraz przykre doświadczenia z przeszłości (Watral) proszę o zaangażowanie się Władz miasta w tą sprawę, a w szczególności o rozważenie – w sytuacji, jeśli okaże się, że budowa nie będzie kontynuowana – zakupu nieruchomości i budowę tam parkingu wielopoziomowego dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Kwi 12, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację w sprawie opłat za przedszkola

Nawet o 130 tyś zł miesięcznie (II 2011 do II 2012) spadły wpływy do budżetu z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na interpelację zachęcam do kliknięcia TUTAJ.

Kwi 2, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację w sprawie odpracowywania

Dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie odpracowywania długów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zadłużenie jest astronomicznie – 34.371.745,25 zł. Niestety chyba się z Prezydentem nie zrozumieliśmy, bo napisał mi, że nie można nikogo zmusić do odpracowywania, a mi chodzi o UMOŻLIWIENIE takiego sposobu redukcji długu  a nie zmuszanie ludzi do odpracowywania.

Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie opłat za pobyt w przedszkolach

W związku ze zmniejszonymi wpływami z opłat rodziców za przedszkola, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto planuję zmianę systemu opłat za pobyt dzieci w tego typu placówkach.
Obecnie każda godzina ponad podstawę programową posiada taką samą stawkę i rodzice są rozliczani za czas rzeczywiście spędzony przez dziecko w placówce. Wydawałoby się, że jest to optymalne rozwiązanie. Niestety ta elastyczność powoduje, że czas pobytu dzieci w przedszkolach jest maksymalnie ograniczany przez rodziców. O ile w ubiegłym roku w wielu gorzowskich przedszkolach jeszcze o godz 16 było dużo dzieci o tyle teraz przed godz 15 przedszkola pustoszeją. Efektem jest zmniejszenie wpływów za opiekę przedszkolną. W związku z powyższym proszę odpowiedź na następujące pytania:
O ile zmniejszyły się wpływy pobierane za opiekę w porównaniu ze starym systemem?
Czy w związku z mniejszymi wpływami planowane jest ograniczenie zatrudnienia i działalności placówek ?
Czy zastanawiano się nad wprowadzeniem dużo wyższej opłaty za pierwszą ponadprogramową godzinę i obniżeniem stawek za kolejne?
Czy zastanawiano się nad obniżeniem opłat za ostatnie godziny pobytu dziecka (15-17) z uwagi na fakt, że opieka oferowana w tych godzinach jest uboższa i niepełna? Dzieci w tym czasie przebywają często w bardzo małych łączonych grupach, dlatego proces socjalizacji jest w tym czasie niewłaściwy oraz z uwagi na łączenie w grupy dzieci w różnym wieku – trudno jest im zaproponować odpowiednie – tj. dopasowane do wieku – zajęcia.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Strzeleckiej

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie złego stanu chodnika przy ul. Strzeleckiej znajdującego się pomiędzy ul. Starą a ul. Chrobrego, proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Stan chodnika w tym miejscu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zdaniem mieszkańców jedną z najistotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest wjeżdżanie samochodów na ten teren.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie przechylonego drzewa przy ul. Walczaka

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie przechylonego drzewa iglastego, rosnącego na terenie byłego domu dziecka przy ul. Walczaka, które ich zdaniem może stwarzać zagrożenie proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Drzewo zostało przechylone podczas rozbiórki budynku po domu dziecka. Mimo, iż prace zostały już dawno ukończone drzewo wciąż pozostaje oparte o ogrodzenie. Zdaniem mieszkańców okolicznych bloków stwarza to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Strony:«12345»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie