You need to set up the menu from Wordpress admin.
Browsing articles in "Interpelacje"
Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie dziury w jezdni przy Parku 111

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie powoduje ogromna dziura w jezdni, znajdująca się na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego w pobliżu Parku 111 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do planowanego terminu usunięcia tego uszkodzenia.

W chwili obecnej dziura zajmuje już ponad połowę przejścia i w znaczny sposób utrudnia pokonanie jezdni w szczególności kobietom z wózkami oraz osobom starszym.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 12, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z kolejnym naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa powołanym przez miasto proszę o udzielenie informacji czy wskazane stowarzyszenie lub miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 110 544 491,58 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawcy. Termin składania wniosków upływa 30 marca br.
Podobny projekt realizuje w naszym regionie Drezdenko, które już w czerwcu br. uruchomi gminną sieć bezprzewodową. Dodatkowo w ramach projektu poza budową i utrzymaniem sieci zostanie zrealizowany monitoring miasta.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie promocji produktów regionalnych podczas imprez masowych w Gorzowie

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto podejmuje kroki mające na celu promocję lokalnych potraw w szczególności podczas imprez masowych.
Poznań ma rogale świętomarcińskie a Kraków obwarzanki. Także Gorzów ma kilka produktów związanych z naszym regionem. Wśród nich są m.in. bułka z pieczarkami, piwo z Witnicy czy jabłka odmiany reneta landsberska.
Uważam, że wspieranie promocji takich produktów pozwoliłoby na umocnienie więzi regionalnych oraz wykreowanie nowych symboli naszego miasta i regionu. Dlatego uzasadnionym wydaje się takie działanie. Mogłoby ono polegać np. na zadbaniu aby takie produkty były obecne na imprezach masowych organizowanych przez Miasto i jego instytucje.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie zadłużenia lokatorów zasiedlających miejskie lokale

W związku z informacjami uzyskanymi podczas Komisji Gospodarki i Rozwoju, że zwiększa się liczba osób zadłużonych wynajmujących miejskie lokale mieszkalne zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Proszę także o informację czy miasto planuje podjęcie kroków mających na celu zmniejszanie tego zadłużenia przy pomocy takich narzędzi jak możliwość odpracowania części długu.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie działań miasta wspierających budowę lotniska w okolicach Gorzowa

W związku z potrzebą budowy lotniska obsługującego miasto Gorzów w zakresie przelotów małych samolotów i taksówek powietrznych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto Gorzów podejmuje kroki mające na celu wsparcie podmiotów podejmujących kroki mające na celu budowę takiego lotniska.

Uważam że nasze miasto ma duże aspiracje aglomeracyjne, dlatego powinnością władz jest bieżące monitorowanie i wspieranie tego typu inicjatyw. Wskazana inwestycja jest potrzebna przede wszystkim naszemu miastu.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie grafitti

W związku z interwencjami mieszkańców, proszę o udzielenie informacji czy Urząd podejmuje kroki mające na celu zmniejszenie liczby napisów wykonanych tzw. sprayami, które szpecą nasze miasto.

W Gorzowie wciąż zwiększa się liczba takich aktów wandalizmu. Można je zobaczyć nie tylko na murach budynków prywatnych, ale także choćby na Urzędzie Miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że walka z tym zjawiskiem jest bardzo trudna. Uważam jednak, że w trosce o estetykę Gorzowa należy podejmować kroki mające na celu ograniczenie tego zjawiska.

Sty 28, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie barier ochronnych przy stawach przy ul. Kobylogórskiej

W związku z interwencjami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy i kiedy planuje się postawienie barier ochronnych przy stawach hodowlanych przy ul. Kobylogórskiej.

W chwili obecnej nie ma tam jakichkolwiek zabezpieczeń przed wpadnięciem do wody. Nie ma tam też żadnej strefy buforowej jak pas zieleni lub pobocze, która chroniłaby tak pieszych jak i kierujących. Z informacji przedstawionych mi przez mieszkańców wynika, że miały tam już miejsce tragiczne zdarzenia, w wyniku których już dwie osoby utonęły.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Sty 28, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie osób starszych

Rok 2012 został uznany rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy miasto planuje korzystając z tej szczególnej okazji w bieżącym roku zająć się problemami i aktywizacją osób starszych.

Przewiduje się, że w Europie do roku 2050 liczba osób w wieku ponad 65 lat wzrośnie o 70 proc., a osób powyżej 80 roku życia o 170 proc. Ważnym i nieuniknionym wyzwaniem staje się promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się oraz dostosowywanie miasta do potrzeb osób starszych. Bieżący rok wydaje się być doskonałą okazją do podjęcia dialogu z organizacjami takimi jak m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku o potrzebach i aktywizacji seniorów w Gorzowie.

Uważam, że dostrzeżenie i wykorzystanie ich potencjału przyniesie wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Z uwagi na ważny społecznie charakter sprawy proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Gru 21, 2011
marcin

Interpelacja w sprawie zapewnienia przejścia dla pieszych przy ul. Jagiełły

Ze względu na zły stan techniczny kilka miesięcy temu zostało zamknięte  podziemne przejście dla pieszych przy ul. Jagiełły. Z uwagi na znaczne oddalenie tego miejsca od innych przejść dla pieszych, powoduje to znaczne utrudnienie szczególnie dla osób starszych.

Niejednokrotnie widziałem w tym miejscu osoby starsze i schorowane przechodzące w miejscu niedozwolonym. Stanowi to znaczne niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego – szczególnie teraz, w okresie zimowym. Uważam, że Miasto powinno zapewnić im możliwość bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy możliwe jest stworzenie – na czas do zakończenia remontu przejścia podziemnego – przejścia dla pieszych pomiędzy białym kościołem a budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.

Lis 24, 2011
marcin

Interpelacja w sprawie budowy ekranów przy ul. Pomorskiej

W związku ze skargami mieszkańców ul. Pomorskiej zwracam się z prośbą o instalację ekranów, które chronić będą elewacje ich domów przed ochlapywaniem przez przejeżdżające auta.

W chwili obecnej jakiekolwiek prace mające na celu poprawę estetyki elewacji tych domów kończyły się niepowodzeniem, z uwagi na fakt, że już kilka tygodni po odnowieniu, ściany domów były zachlapane przez samochody. Powoduje to straty finansowe mieszkańców pragnących poprawić wygląd swoich domów. Ponadto wg przekazanych mi informacji, takie ekrany zostały mieszkańcom obiecane przez władze miasta w 2001 i 2004 roku.

Proszę o udzielenie mi informacji czy i kiedy takie ekrany powstaną.

Strony:«12345»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie