You need to set up the menu from Wordpress admin.
Maj 26, 2012
marcin

Jak miasto powinno się rozwijać

Prezydent Jędrzejczak kilka tygodni temu zaprezentował swoją koncepcję powiększenia Gorzowa. Jego zdaniem należy włączyć do miasta wszystkie okoliczne gminy i stworzyć w ten sposób miasto o obszarze Szczecina. Swoje zdanie na temat tej propozycji wyraziłem już na blogu. Krótko – takie miasto będzie kolosem na glinianych nogach, który nie będzie w stanie zadbać o interes swoich mieszkańców i równomierny rozwój na całym swoim obszarze.

Ze zdziwieniem obserwowałem reakcję gorzowskich elit na tą propozycję. Od lewa do prawa wszyscy przyklaskiwali temu – moim zdaniem nieraelnemu –  pomysłowi. Ja także uważam, że miasto musi się rozwijać, ale nie przez takie rewolucje, a spokojnie w sposób ewolucyjny.

Po pierwsze władze Gorzowa muszą zmienić sposób myślenia o partnerach z aglomeracji. W tym momencie nie traktuje się ich poważnie lecz patrzy się na nich z góry.  Najlepszym dowodem na to jest ostatnia propozycja Tadeusza Jędrzejczaka, że jak gminy pozwolą się wchłonąć miastu, to zbuduje im szpital powiatowy. Uważam, że taki sposób „rozmowy” jest naganny i niedopuszczalny. To zwykły szantaż, który prowadzi do nieufności i rozbicia. Relacje Gorzowa z aglomeracją muszą być oparte na wzajemnym zaufaniu i dialogu. Musimy odrzucić myślenie, że my – wielki Gorzów – wiemy lepiej czego potrzeba naszym partnerom.

Zgadzam się z prezydentem, że należy rozszerzyć granice miasta. Jednak moim zdaniem należy przyłączać jedynie ośrodki przyległe bezpośrednio do miasta. Są to: Łupowo, Bogdaniec, Jenin, Motylewo, Deszczno, Karnin, Maszewo, Wawrów, Czechów, Kłodawę, Chwalęcice, Łagodzin, Baczyna i Osiedle Poznańskie. Takie działanie pozwoli utrzymać spójność miasta. Z pozostałych terenów nieprzyłączanych do miasta proponuję utworzyć dużą i silną gminę Gorzów, która z pewnością poradzi sobie z wyzwaniami jakie przed nią staną. Takie rozwiązanie zdejmie z miasta obowiązek zajmowania się terenami rolniczymi i leśnymi.

Jednak dochodzenie do takiego stanu rzeczy nie może polegać na szantażowaniu władz i mieszkańców ościennych gmin. Miasto musi lobbować za tym rozwiązaniem poprzez spotykanie się z ich władzami, autorytetami i mieszkańcami oraz przygotowanie dobrej oferty, która zachęci do przyłączenia się. Mogą to być pewne okresy przejściowe i zwolnienia oraz ulgi podatkowe dla przyłączających się miejscowości.

Nam w Gorzowie wydaje się chyba, że samorządy z byłego gorzowskiego będą zawsze z nami. Już raz tak myśleliśmy. Było to w czasie tworzenia lubuskiego, kiedy nie zabiegaliśmy o Dębno, Myślibórz i Międzychód. Efekty tamtego zaniechania odczuwamy do dziś i będziemy je odczuwać do końca istnienia lubuskiego. Wyciągnijmy z tamtej lekcji wniosek i nie popełniajmy starych błędów, a na pewno nam się to opłaci.

Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie dojazdu do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3

W związku ze złym stanem drogi dojazdowej do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3 przy ul. Słonecznej oraz faktem, że w najbliższym czasie planuje się utworzenie tam dodatkowego oddziału w żłobku, co wiązać się będzie z większą ilością rodziców tam dojeżdżających, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy planowane są jakiekolwiek prace mające na celu poprawę tego stanu rzeczy.

Maj 25, 2012
marcin

XXX Sesja Rady – rozkład jazdy

Ad 3 – W miejsce Stefana Sejwy do Rady Miasta wejdzie p. Grażyna Ćwiklińska
Ad 5-8 – Z uwagi na przepisy wszystkie szkoły zawodowe w których nauka trwała krócej niż trzy lata muszą zostać przekształcone w trzyletnie. Uczniowie obecnych przekształcanych dwuletnich klas będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach.
Ad 9 – Uchwała precyzuje jaka jest wysokość dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych do czasu jej ustalenia przez MEN
Ad 10 – Projekt zakłada wprowadzenie obok przyznawanej od lat „Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta”, honorowej nagrody pod nazwą „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. Wyróżnienie ma służyć pogłębieniu relacji pomiędzy kulturą i biznesem, pogłębieniem promowania postaw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz promocją marki miasta.
Ad 11 – Uchwała ma na celu odebranie darmowych przejazdów m.in: radnym, sybirakom, rodzinom pracowników MZK. Najprawdopodobniej złożę poprawkę do uchwały, aby darmowy był także przewóz rowerów „pod górę” czyli na Walczaka, Al. Odrodzenia, Al. Konstytucji, Matejki, Pomorskiej i Podmiejskiej.
Ad 12 – Uchwała przekształca MZK w Sp z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 13 – Uchwała ma na celu zapewnienie środków na projekty unijne: „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”; „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” oraz „Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”.
Ad 14 – Zabiera się 15.000 z przebudowy ul. Piłkarskiej i przeznacza na przygotowanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji Gimnazjum nr 9 oraz zabiera się 187.147 zł z prac konserwatorskich przy zabytkach i przesuwa się je na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 15 – korekta planów finansowych poszczególnych szkół.
Ad 16 – uchwała wynika z powyższych uchwał budżetowych.
Ad 17 – Uchwała ustala wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe w wysokości 10% przy jednorazowej zapłacie i 5% przy ratach
Ad 18 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 13.641m2 przy ul. Trasa Nadwarciańska na cele komercyjne z dopuszczeniem stacji paliw.
Ad 19 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 1.467m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Grobla 31b na cele usługowo – handlowo – rekreacyjne.
Ad 20 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 780m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 8.
Ad 21 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 12.366m2 przy ul. Łysej na działalność produkcyjną , składy i magazyny.
Ad 22-25 – Ustalenie stawek dla ZGM i udzielenie dotacji na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 26 – Uchwała w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta Gorzowa”.
Ad 27-28 – Zmiana składów osobowych komisji w związku z wejściem do RM Grażyny Ćwiklińskiej

Maj 25, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów.

image

Otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów. Niestety nie ma w niej żadnych danych dot. kosztów kserowania radnym materiałów. Prezydent także nie odniósł się do wniosku o przesyłanie mi materiałów drogą elektroniczną.

Maj 24, 2012
marcin

Raport z badania Mama w Gorzowie

Poniżej znajduje się link do wyników badania Mama w Gorzowie. Zachęcam do zapoznawania się z tymi materiałami: mwg

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie funduszy na termomodernizację

W związku z faktem, że w maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi nabór wniosków w konkursie o dotacje i pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto będzie aplikować o te środki.
Z informacji medialnych wynika, że będzie można uzyskać dotację w wys. 30% i pożyczkę w wys. 60% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli przeprowadzić inwestycję angażując na początek jedynie 10% środków własnych.
W ramach projektów termomodernizacyjnych poza wymianą okien i ociepleniem ścian można uzyskać środki także na wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z instalacjami, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalacje kolektorów słonecznych.
Proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie pilotażu rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

W związku z faktem, że w rozpoczął się pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ile gorzowskich szkół złożyło wnioski o udział w programie.
Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta

W związku z faktem, że 1 kwietnia zakończył się okres ochronny dla osób z wyrokami eksmisyjnymi zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jakie są główne powody przeprowadzania eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta?
Jak wiele eksmisji zostało przeprowadzonych w 2011 r.?
Ile z tych eksmisji zostało przeprowadzonych „na bruk”?
Ile planuje się przeprowadzić eksmisji w 2012 r.?
Ile z tych eksmisji będzie przeprowadzonych „na bruk”?
Ile wynosi średnie, minimalne oraz maksymalne zadłużenie eksmitowanych osób w 2011 oraz 2012 roku?
Czy eksmitowane osoby wychodziły z propozycjami odpracowywania długu z uwagi na brak środków finansowych i jak do takich wniosków (o ile takie były) się odnoszono?
Ile kosztuje średnio eksmisja i ile pieniędzy wydano na przeprowadzenie eksmisji w 2011 r.?

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie oszczędności na wydrukach dla radnych

W związku z ponoszonymi przez Urząd kosztami wydruku oraz ilością materiałów jakie muszą być dostarczane radnym, zwracam się z prośbą o przesyłanie mi materiałów wyłącznie drogą elektroniczną.
Jednocześnie z uwagi na fakt, że ceny tabletów znacznie spadły w ostatnich miesiącach (można kupić urządzenie z 10 calowym wyświetlaczem już za 450 zł) oraz analizując koszta wydruku materiałów dla członków Rady Miasta zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta dokonał analizy jakie oszczędności przyniósłby taki zakup budżetowi miasta.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie oraz o podanie kosztu powielania i dostarczania materiałów radnym w wersji papierowej.

Kwi 19, 2012
marcin

XXIX sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Poniżej zaproszenie na sesję:

Poniżej moje subiektywne streszczenie wybranych uchwał:
Ad 3 – wygaszenie mandatu radnego p. prezydentowi Sejwie.
Ad 5 – informacja nt. funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM, ocena stanu bezpieczeństwa przygotowaną przez miejską Policję, informacja o działalności Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej.
Ad 6 – uchwała dot. wyłączenia klubów „Jedynka”, „Pogodna Jesień” i „Zodiak” z GDK i przeniesienia ich do MCK. Uzasadniane jest to potrzebą restrukturyzacji i docelowym utworzeniem „wielofunkcyjnej instytucji kultury – centrum kultury, w której będzie prowadzona zarówno działalność sekcyjna (…) jak również koncertowo – festiwalowa”.
Ad 7 – uchwała ma upoważnić prezydenta do ustalenia cennika za korzystanie z obiektów sportowych OSiR. Co prawda do uchwały jest projekt zarządzenia, jednak uchwała nie wiąże prezydenta do jego podpisania w prezentowanym kształcie.
Ad 8 – uchwała wynika ze zmian ustawowych, rozdzielających funkcję organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego. Wprowadza też możliwość odwołania się do prezydenta w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej przez MZK.
Ad 9 – j.w. (wynika z ustawy), uchwała utrzymuję opłatę płaconą przez MZK za zatrzymanie pojazdu na przystanku w wys. 5 gr. Dochody przeznaczane są na utrzymanie przystanków. W Gorzowie jest 159 przystanków.
Ad 10 – uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia MZK w Sp. z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 11 i 13 – Drobne zmiany w budżecie wynikające głównie z realizowanych projektów przez szkoły.
Ad 12 – Zmiany w budżecie – z uzasadnienia wynika, że miasto dostanie o 495 tyś zł więcej subwencji na oświatę i uzyska aż 4,1 mln zł mniej z podatku PIT. W związku z powyższym planowane są cięcia m.in. 200 tyś zł zdejmie się z przebudowy ul. Dobrej – II etap. Planuje się też uzyskać m.in. 39.704 zł więcej z grzywien i mandatów od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.
Ad 14-23 – nadawanie nazw rondom i ulicom poniżej podaje tylko nadawane nazwy:
14 – Kłodawskie, Barlineckie
15 – Urodzajna
16 – Folwarczna
17 – Tymiankowa
18 – Czechowska
19 – Gajowa
20 – Gryczana
21 – Skowronkowa, Mazurkowa
22 – Kadetów
23 – Andrzeja Słabońskiego
Ad 25 – Darowizna na rzecz Województwa Lubuskiego 14m2 działki, na której znajduje się część biblioteki WOM.

Strony:«123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie