You need to set up the menu from Wordpress admin.
Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Strzeleckiej

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie złego stanu chodnika przy ul. Strzeleckiej znajdującego się pomiędzy ul. Starą a ul. Chrobrego, proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Stan chodnika w tym miejscu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zdaniem mieszkańców jedną z najistotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest wjeżdżanie samochodów na ten teren.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie przechylonego drzewa przy ul. Walczaka

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie przechylonego drzewa iglastego, rosnącego na terenie byłego domu dziecka przy ul. Walczaka, które ich zdaniem może stwarzać zagrożenie proszę o udzielenie informacji czy miasto planuje podjąć kroki w tej sprawie.
Drzewo zostało przechylone podczas rozbiórki budynku po domu dziecka. Mimo, iż prace zostały już dawno ukończone drzewo wciąż pozostaje oparte o ogrodzenie. Zdaniem mieszkańców okolicznych bloków stwarza to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 27, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie dziury w jezdni przy Parku 111

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie powoduje ogromna dziura w jezdni, znajdująca się na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego w pobliżu Parku 111 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do planowanego terminu usunięcia tego uszkodzenia.

W chwili obecnej dziura zajmuje już ponad połowę przejścia i w znaczny sposób utrudnia pokonanie jezdni w szczególności kobietom z wózkami oraz osobom starszym.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Mar 22, 2012
marcin

XXVIII sesja Rady Miasta

Zbliżająca się sesja Rady Miasta zawiera aż 46 punktów, dlatego pozwolę sobie tylko w sposób skrótowy przedstawić sprawy jakimi się zajmiemy. Posiedzenie odbędzie się 28 marca o godz 14 w sali sesyjnej.

Continue reading »

Mar 19, 2012
marcin

Bułki z pieczarkami – o co tak na prawdę chodzi

Cieszę się, że moja propozycja, aby podczas imprez masowych w naszym mieście były dostępne lokalne potrawy takie jak bułka z pieczarkami, witnickie piwo czy przetwory z renety landsberskiej, wywołała ożywioną dyskusję na temat kulinarnych symboli Gorzowa. Początkowo nie chciałem zabierać w niej głosu, ale po kilku rozmowach z zupełnie nieznajomymi mi osobami zmieniłem zdanie.

Zabierać głosu nie chciałem gdyż nasze miasto ma wiele poważniejszych problemów. Na ostatniej sesji była to najmniej istotna z czterech interpelacji jakie złożyłem. Pisałem o umożliwienie odpracowywania długów lokatorom miejskich budynków, których łączna zaległość wynosi ponad 30 mln zł. Prosiłem o większe zaangażowanie władz w poszukiwanie terenu na miejskie lotnisko (skoro nawet Drezdenko ma takie, to czemu Gorzów ma nie mieć) oraz o informację jak miasto walczy z graffiti.

Powracając do meritum. Zupełnie nie zgadzam się z twierdzeniami, że chcę podnieść tą potrawę do rangi symbolu miasta. Nie trzeba tego robić. Bułka z pieczarkami już od dawna jest takim symbolem. I na nic zdadzą się tu negatywne komentarze doskonałego gorzowskiego kucharza Łukasza Konika, który nazywa tą potrawę komunistycznym fast foodem. Możemy się z tym nie zgadzać, ale wystarczy popytać gorzowian a także odwiedzających nasze miasto o kulinarny symbol Gorzowa i zapewniam, że bułka zdeklasuje wszystkie inne potrawy. Argument, że bułki z pieczarkami powstały w Warszawie a nie w naszym mieście uważam za nieistotny. Czy rogale powstały w Poznaniu? Nie, ale mają niepowtarzalny „poznański” smak. Tak samo jest z bułką z pieczarkami. Pewnie można ją kupić w wielu miastach Polski, ale taki smak ma tylko tutaj.

Czy należy z nią walczyć i na siłę promować inne bardziej wyszukane dania? Uważam, że nie. Gorzów może mieć przecież kilka symboli kulinarnych w kilku klasach. Podobnie zresztą postępują np. producenci aut, którzy nie poprzestają na jednym modelu lecz oferują samochody dostosowane do różnych grup klientów. Uważam, że szarlotka z renety landsberskiej doskonale uzupełniłaby kulinarną ofertę miasta. Jednak to nie władze miasta mają wybierać co ma być symbolem, lecz ludzie w najlepszym referendum świata – czyli za pomocą swoich portfeli.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Społeczność Gorzowa jest społecznością młodą, dopiero zapuszczającą tutaj swoje korzenie. Moim zdaniem ważne jest wspólne budowanie tożsamości tego miejsca -także tej kulinarnej. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do dyskusji na ten temat i wspólnego budowania naszej Małej Ojczyzny.

Mar 12, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z kolejnym naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa powołanym przez miasto proszę o udzielenie informacji czy wskazane stowarzyszenie lub miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 110 544 491,58 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawcy. Termin składania wniosków upływa 30 marca br.
Podobny projekt realizuje w naszym regionie Drezdenko, które już w czerwcu br. uruchomi gminną sieć bezprzewodową. Dodatkowo w ramach projektu poza budową i utrzymaniem sieci zostanie zrealizowany monitoring miasta.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie promocji produktów regionalnych podczas imprez masowych w Gorzowie

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto podejmuje kroki mające na celu promocję lokalnych potraw w szczególności podczas imprez masowych.
Poznań ma rogale świętomarcińskie a Kraków obwarzanki. Także Gorzów ma kilka produktów związanych z naszym regionem. Wśród nich są m.in. bułka z pieczarkami, piwo z Witnicy czy jabłka odmiany reneta landsberska.
Uważam, że wspieranie promocji takich produktów pozwoliłoby na umocnienie więzi regionalnych oraz wykreowanie nowych symboli naszego miasta i regionu. Dlatego uzasadnionym wydaje się takie działanie. Mogłoby ono polegać np. na zadbaniu aby takie produkty były obecne na imprezach masowych organizowanych przez Miasto i jego instytucje.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie zadłużenia lokatorów zasiedlających miejskie lokale

W związku z informacjami uzyskanymi podczas Komisji Gospodarki i Rozwoju, że zwiększa się liczba osób zadłużonych wynajmujących miejskie lokale mieszkalne zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Proszę także o informację czy miasto planuje podjęcie kroków mających na celu zmniejszanie tego zadłużenia przy pomocy takich narzędzi jak możliwość odpracowania części długu.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie działań miasta wspierających budowę lotniska w okolicach Gorzowa

W związku z potrzebą budowy lotniska obsługującego miasto Gorzów w zakresie przelotów małych samolotów i taksówek powietrznych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Miasto Gorzów podejmuje kroki mające na celu wsparcie podmiotów podejmujących kroki mające na celu budowę takiego lotniska.

Uważam że nasze miasto ma duże aspiracje aglomeracyjne, dlatego powinnością władz jest bieżące monitorowanie i wspieranie tego typu inicjatyw. Wskazana inwestycja jest potrzebna przede wszystkim naszemu miastu.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Lut 29, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie grafitti

W związku z interwencjami mieszkańców, proszę o udzielenie informacji czy Urząd podejmuje kroki mające na celu zmniejszenie liczby napisów wykonanych tzw. sprayami, które szpecą nasze miasto.

W Gorzowie wciąż zwiększa się liczba takich aktów wandalizmu. Można je zobaczyć nie tylko na murach budynków prywatnych, ale także choćby na Urzędzie Miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że walka z tym zjawiskiem jest bardzo trudna. Uważam jednak, że w trosce o estetykę Gorzowa należy podejmować kroki mające na celu ograniczenie tego zjawiska.

Strony:«123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie