You need to set up the menu from Wordpress admin.
Lut 27, 2012
marcin

XXVI sesja Rady Miasta – porządek

29 lutego o godz. 12:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta. Poniżej przedstawiam porządek obrad i krótki opis proponowanych uchwał. Pełny porządek można pobrać klikając: TUTAJ.

Ad. 5 (292) – Uchwała w sprawie przekształcenia samorządowych zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż trzy lata. Na mocy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty przekształca się ZSZ nr 4, 5, 9 i 14 w szkoły 3-letnie.

Ad. 6 (295) – Uchwała nadająca przedszkolu nr 27 przy ul. Śląskiej 42 imię „Wesołych Krasnali”.

Ad. 7 (298) – Uchwała precyzuje zasady przyznawania stypendiów artystycznych, wprowadza także m.in. kryteria oceny wniosków w oparciu o system punktowania.

Ad. 8 (293) – Uchwała w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp na lata 2012 – 2014. Obowiązek wynika z ustawy.

Ad. 9 (296) – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Dotyczy ona przekazania 80 tyś zł na organizację i prowadzenie Muzeum Gorzowa Wlkp. w Spichlerzu.

Ad. 10 i 11 (299, 300) – Uchwała dzieląca wolne środki (11,mln) z nadwyżki środków na rachunku miasta. Większość z będzie przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli (9,2 mln), łatanie dróg (954 tys) czy przebudowę ul. Warszawskiej (940 tys).

Ad. 12 (290) – Uchwała podnosi bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych należących do miasta poprzez podwyższenie ich o wskaźnik inflacji (4,3%).

Ad. 14-23 – Uchwały w których rada zezwoli prezydentowi na sprzedaż gruntów:

  • o pow. 7560m2 przy ul. Grobla na cele mieszkaniowe (14)
  • o pow. 7771m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (15)
  • o pow. 9500m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (16)
  • o pow. 14856m2 przy ul. Łąkowej na gastronomię, rozrywkę, usługi kultury lub turystyczne (17)
  • o pow. 12628m2 przy ul. Wyszyńskiego 243 pod stację benzynową (18)
  • o pow. 4292m2 przy ul. Okulickiego pod budownictwo mieszkaniowe (19)
  • o pow. 389m2 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27 z trzykondygnacyjnym budynkiem na cele usługowo administracyjne (20)
  • o pow. 14807m2 przy ul. Słowiańskiej pod usługi z dopuszczeniem usług hotelowych (21)
  • o pow. 20573m2 przy ul. Myśliborskiej pod usługi komercyjne w tym handel wielkopowierzchniowy (22)
  • o pow. 17161m2 przy ul. Olimpijskiej pod mieszkania jednorodzinne w zabudowie szeregowej (23)

Ad 24 – Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna do gry w hotelu „Mieszko”.

Ad 25 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gorzowa wydawnictwu PWH Siedmioróg w publikacji „Herby miast”.

Lut 3, 2012
marcin

Nadzwyczajna sesja Rady dot. uwag do SRWL

Dziś dostałem powiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dot. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Poniżej zamieszczam porządek obrad i projekt stanowiska Rady [KLIKNIJ TUTAJ].

Sty 28, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie barier ochronnych przy stawach przy ul. Kobylogórskiej

W związku z interwencjami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy i kiedy planuje się postawienie barier ochronnych przy stawach hodowlanych przy ul. Kobylogórskiej.

W chwili obecnej nie ma tam jakichkolwiek zabezpieczeń przed wpadnięciem do wody. Nie ma tam też żadnej strefy buforowej jak pas zieleni lub pobocze, która chroniłaby tak pieszych jak i kierujących. Z informacji przedstawionych mi przez mieszkańców wynika, że miały tam już miejsce tragiczne zdarzenia, w wyniku których już dwie osoby utonęły.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Sty 28, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie osób starszych

Rok 2012 został uznany rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy miasto planuje korzystając z tej szczególnej okazji w bieżącym roku zająć się problemami i aktywizacją osób starszych.

Przewiduje się, że w Europie do roku 2050 liczba osób w wieku ponad 65 lat wzrośnie o 70 proc., a osób powyżej 80 roku życia o 170 proc. Ważnym i nieuniknionym wyzwaniem staje się promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się oraz dostosowywanie miasta do potrzeb osób starszych. Bieżący rok wydaje się być doskonałą okazją do podjęcia dialogu z organizacjami takimi jak m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku o potrzebach i aktywizacji seniorów w Gorzowie.

Uważam, że dostrzeżenie i wykorzystanie ich potencjału przyniesie wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Z uwagi na ważny społecznie charakter sprawy proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Sty 24, 2012
marcin

Przywrócić linię 127

[ratings] Przywrócić linię 127. abn

Sty 19, 2012
marcin

XXIV sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Wczoraj dostałem zaproszenie na XXIV sesję Rady Miasta. Poniżej przedstawiam wybrane projekty uchwał:

W sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2.
Uchwała dodaje kolejne klasy gimnazjum do ZSTiO. Może to w efekcie spowodować ograniczenie rozwoju tego najlepszego technikum w mieście. Prezydent uzasadnia uchwałę koniecznością zapewnienia większej ilości klas gimnazjalnych w tym rejonie.

W sprawie zamiaru likwidacji V LO.
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 9 lat liczba klas w szkołach ponadgimnazjalnych spadnie z 237 do 184. Z uwagi na powyższe miasto musi przemodelować sieć kształcenia.

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19.
Szkoła ta funkcjonuje na terenie Pogotowia Opiekuńczego. W roku szkolnym 2010/11 uczyło się w niej łącznie ośmioro uczniów. Miasto planuje zamknąć tą szkołę z uwagi na niskie zainteresowanie.

W sprawie podniesienia cen biletów.
Z uwagi na wzrastające koszty funkcjonowania, proponuje się podnieść ceny m.in. biletów jednorazowych normalnych o 20gr (do 2,80) a miesięcznych o 4 zł (do 88 zł).

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Jest to dostosowanie obowiązujących przepisów do zmian ustawowych, które nakładają na gminę obowiązek tworzenia tymczasowych zasobów pomieszczeń.

W sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej.
Uchwała ułatwi wspólnotom mieszkaniowym zakup terenów przyległych do nieruchomości – głównie podwórek, co w efekcie ma poprawić ich estetykę.  Zakup takich nieruchomości odbywać się będzie z bonifikatą: 50% – przy jednorazowej wpłacie; lub 30% – przy rozłożeniu na raty.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Uchwała dzieli głównie nadwyżkę środków na rachunku bieżącym (1,4mln zł). Fundusze są przeznaczane są głównie na projekty edukacyjne, drobne remonty ale także na… stadion żużlowy.

W sprawie zasad nabywania (…) nieruchomości – projekt PiS
Uchwała proponuje nałożenie na prezydenta obowiązku uzyskiwania zgody Rady Miasta na sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej ponad 500 tys. zł. Zdaniem radnych PiS pozwoli to m.in. na kontrolę (i ograniczenie) sprzedaży gruntów pod sklepy wielkopowierzchniowe.

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Poniżej znajduje się pełny porządek obrad, osoby zainteresowane zapoznaniem się z materiałami proszone są o kontakt emailowy:
Porządek obrad

Sty 3, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację z przejściem podziemnym

Dziś dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie stworzenia tymczasowego przejścia dla pieszych przy ul. Jagiełły.

image

odpowiedź na interpelację

Prezydent poinformował mnie, że z uwagi na fakt, iż w maju 2012 przejście podziemne będzie naprawione, taka propozycja nie ma sensu.

Cóż – trzymam kciuki za termin naprawy. Schody donikąd miały być zrobione jeszcze w ubiegłym wieku… Mam nadzieję że przejście podziemne zostanie szybko naprawione.

Gru 31, 2011
marcin

Sesja z cenami biletów

Wczoraj dostałem powiadomienie o kolejnej sesji Rady Miasta. Tym razem będzie tylko jeden punkt porządku obrad – podniesienie cen biletów do 2,80 za bilet normalny i 1,40 za ulgowy.

Przed sesją odbędzie się wspólnie posiedzenie komisji Budżetu i Finansów oraz Gospodarki i Rozwoju.

Sesją odbędzie się w najbliższą środę 4 stycznia o godz 14. Komisje będą obradować od godz 12.

Gru 29, 2011
marcin

Nadzwyczajne spotkanie KBiF

Dziś o 15:00 odbędzie się zwołana wczoraj Komisja Budżetu i Finansów. Rozpatrzymy na niej wniosek prezydenta o przeniesienie środków z „rezerwy celowej na wypłaty odpraw dla pracowników samorządowych” na m.in. wynagrodzenia za nadgodziny dla nauczycieli.

Gru 28, 2011
marcin

Dyżury radnego

Wczoraj ustaliłem stałe terminy dyżurów. Od stycznia moje dyżury będą się odbywać w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca w godz. 16-17 w Biurze Rady Miasta.

Strony:«123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie